Appendix:Affix/Esperanto

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se även lista över appendix och Kategori:Affix på esperanto.

På den här sidan listas alla affix som finns i esperanto.

Notera: Trots att tanken är att alla affix ska finnas här är det möjligt att några saknas.

Suffix bestämmande ordklass[redigera]

Ordklassuffix läggs till roten av ett ord för att bilda ett ord i motsvarande ordklass.

Adjektiv[redigera]

-a Singular Plural
Nominativ -a -aj
Ackusativ -an -ajn

Adverb[redigera]

Vissa adverb ingår i tabellen över tabellord. Ett fåtal adverb slutar inte på -e (tamen, hieraŭ).

Pronomen[redigera]

Personliga pronomen[redigera]

Personal Possessiv
Nominativ
(slutar alltid med "i")
-a
Ackusativ -n -an

Övriga pronomen[redigera]

Vissa pronomen som inte är personliga ingår i tabellen över tabellord.

Räkneord[redigera]

Grundtal
Ordningstal -a
"För det n:e" -e
"Substantiverat"
(exempel: etta, tvåa)
-o
"Multipel"
(dubbel, trippel)
-obla
"n-del" -ono
?
(exmepel (engelska): "by twos")
-ope
"n gånger"
(exempel (engelska): once, twice)
-foje

Stora tal[redigera]

Stora tal som är tiopotenser (en miljon och över) använder suffixen i tabellen nedan. Notera att man istället för att säger miliono för 106 (miljon) resp. 109 (miljard) istället för "unuiliono" och "unuiliardo".

Ordet som bildas är och fungerar som substantiv, exempelvis: kvin milionoj (fem miljoner).

Suffix Talvärde Exempel
-iliono 106·"tal" miliono = 106·2 = 1012
triiliono = 106·3 = 1018
sesdek kvariliono = 106·64
-iliardo 106·"tal"+3 miliardo = 106·1+3
sepiliardo = 106·7+3
Notera: Räkneord som "biliono" och "triliono" är inte konstruerade av prefixet -iliono och är dessutom tvetydiga (kan antingen betyda 1012 resp. 1018 eller 109 resp. 1012). Det finns ett (kontroversiellt) förslag på ord såsom megaŭ 106, gigaŭ 109, teraŭ 1012, etc.

Substantiv[redigera]

-o Singular Plural
Nominativ -o -oj
Ackusativ -on -ojn

Verb[redigera]

-i Futurum Presens Preterium
Indikativ -os -as -is
Aktiv particip -onta -anta -inta
Passiv particip -ota -ata -ita
Infinitiv -i
Imperativ -u
Konditionalis -us

Tabellord ("korrelativa ord")[redigera]

Se tabellord.

Affix bestämmande egenskap[redigera]

Kön (för ord som antas ha kön) och släkt
 • ge- (båda könen, obestämt kön (tvivelaktigt); exempel: "gepatro" (tvivelaktigt) – "förälder")
 • -in- (kvinnligt; exempel: "patrino" – "mamma")
 • – (manligt, utan affix; exempel: "patro" – "pappa")
 • -iĉ (manligt, exempel: "patriĉo" – "pappa")
 • bo- (ingift släkting; exempel: "bopatro" – "svärfar")
 • -ido (avkomma)
Storlek
 • -eg- (förstärkande)
 • -et- (försvagande)
Smeknamn
Om person
 • -ano (medlem, anhängare)
 • -estro (ledare, chef; exempel: "ŝipestro" – "kapten", jfr "skepp")
 • -isto (person med visst yrke eller anhängare av något; exempel: "fotisto" – "fotograf", jfr "fotografi")
 • ulo (person; exempel: "junulo" – "yngling", "ung person", jfr "ung")
Påverka på något sätt
 • -igi (kausativum, förmå att ske; exempel: "faligi" – "fälla", jfr "falla")
 • -iĝi (bli; exempel: "ruĝiĝi" – "rodna", "bli röd", jfr "röd")
Obestämt
 • -aĵo (grej, sak; exempel: "aĉetaĵo" – "köp", "köpt sak", jfr "köpa")
 • -um- (har visst samband med stamordet; exempel: "aerumi" – "vädra", "utsätta för luft", jfr "luft")
Övriga
Naturligast som substantiv
 • -ado (upprepad/varaktig handlig)
 • -aro (grupp, samling; exempel: "vortaro" – "ordlista", jfr "ord")
 • -eco (egenskap, -het etc.; exempel: "amikeco" – "vänskap", jfr "vän")
 • -ejo (plats; exempel: "lernejo" – "skola", jfr "lära sig")
 • -ero (del; exempel: "akvero" – "vattendroppe", jfr "vatten")
 • -ilo (verktyg; exempel: "pafilo" – "pistol", jfr "skjuta")
 • -ingo ((be)hållare; exempel: "kandelingo" – "ljusstake", jfr "ljus")
 • -ismo (tankesätt, -ism; exempel: "hinduismo" – "hinduism", jfr "hindu")
 • -ujo (behållare; exempel: "inkujo" – "bläckhorn", jfr bläck; "pomujo" – "äppelträd", jfr "äpple"; "Turkujo" — "Turkiet", jfr "turk")
Övriga, fortsättning
Naturligast som adjektiv
 • -aĉa (dålig, fruktansvärd)
 • -ebla (möjlig)
 • -ema (benägen; exempel: "babilema" – "pratsam", jfr "prata")
 • -enda (passiv uppmaning; exempel: "pagenda" – "som måste betalas", jfr "betala")
 • -inda (värdig, -värd; exempel: "aminda" – "älskvärd", jfr "älska")
Prefix
 • dis- (isär, itu, åt olika håll)
 • ek- (progressivt, börja gör något; exempel: "ekami" – "bli förälskad", jfr "älska")
 • eks- (föredetta, ex-)
 • mal- (skapar motsats)
 • pra- (forntida, ur-, forn-; exempel: "praeksplodo")
 • re- (åter, tillbaka, re-; exempel: "reago" – "reaktion")