Appendix:Affix/Svenska

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se även lista över appendix och Kategori:Affix på svenska.

Snabbguide över affix.

Suffix[redigera]

Som överför ord mellan ordklasser[redigera]

I tabellen nedan listas suffix som överför ett ord från en ordklass till en annan.

Från \ Till Adjektiv Adverb Substantiv Verb
Adjektiv -aktig (rödaktig) -t (snabbt)
-en (möjligen)
-dom (sjukdom)
-het (hemlighet)
-ism (liberalism)
-itet (anonymitet)
-fald (mångfald)
-ing (fuling)
-is (fräckis)
-o (fetto)
-a (bleka)
-na (blekna)
Adverb -dan (hurdan) -för (utför)
-ledes (framledes)
-sides (avsides)
-vis (naturligtvis)
-åt (hitåt)
-t (vart)
Preposition -skap (utanförskap)
Pronomen -a (nia)
Räkneord -falt (tusenfalt) -a (tvåa)
-del (sextondel)
Substantiv -aktig (amatöraktig)
-full (hemlighetsfull)
-ig (listig)
-isk (exemplarisk)
-iv (impulsiv)
-lig (kunglig)
-lik (drottninglik)
-lös (hemlös)
-mässig (amatörmässig)
-sam (beslutsam)
-vis (näsvis)
-viss (segerviss)
-ledes (sidledes sid-ledes eller sidled-es?)
-vis (exempelvis)
-and (doktorand)
-ant (protestant)
-are (Göteborgare)
-bo (Malmöbo)
-dom (ålderdom)
-er (slarver)
-erska (skådelspelerska)
-i (psykologi)
-inna (värdinna)
-ism (alkoholism)
-ist (alkoholist)
-it (Malmöit)
-itet (likviditet)
-led (sidled)
-när (konstnär)
-ska (Göteborgska)
-skap (främlingskap)
-ös (sminkös)
-a (bila)
-era (protestera)
Verb -abel (presentabel) utgår från en rot present-, som inte är ett verb
-ad (målad)
-ande (liggande)
-bar (identifierbar)
-d (ringd)
-en (skriven)
-ende (leende)
-ibel (disponibel) utgår från en rot dispon-, som inte är ett verb
-iv (administrativ) utgår från en rot administrat-, som inte är ett verb
-lig (tydlig)
-sam (skrytsam)
-t (rökt)
-ande (fortfarande)
-ligen (antagligen)
-a (spya)
-an (önskan)
-ande (yrkande)
-are (klättrare)
-else (skrivelse)
-ende (skeende)
-eri (skriveri)
-ing (avhyvling)
-ning (bearbetning)
-sel (skötsel)
-st (förekomst)
-ör (jonglör) utgår från en rot jongl-, som inte är ett verb
  • Från ? till interjektion: -is (grattis)

Övriga[redigera]

-ad
Över sammansättningar av adjektiv (eller räkneord) + substantiv till ett adjektiv (två + fot + -ad)
-t
Över sammansättningar av adjektiv (eller räkneord) + substantiv till ett adjektiv (kort + ben + -t)