Appendix:Bring/106. Tid

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

tid[redigera]

substantiv

tidpunkt, tiderymd, tidevarv, tidsålder, guldålder, silverålder, kopparålder, järnålder, era, epok, skede, period, årtusende, århundrade, sekel, årtionde, decennium, dekad, åratal, år, årstid, livstid, årsens tid, termin, säsong, dag, datum, datumstämpel, datumvisare, dato, datoblock, natt, nattetid, timme, halvtimme, stund, klockslag, småtimmarna, ettiden, tretiden, minut, minutvisare, ögonblick, momang, sekund, sekundvisare;

tillfälle, lägenhet, tag, ryck, gång, episod, skov, förfallotid, fatalietid, förfallodag, inställelsedag, förlopp, kretslopp, årets kretslopp, tidens flykt, timglas, dagsled, dagsmarsch, dagsresa, dagsregn, dagstjänst, dagsverke;

uppehåll, paus, stadium, avvaktan, avbrott, uppskov, anstånd, frist, ferier, interregnum, mellanskov, mellanskede, mellanspel, mellanstadium, mellanregering, mellankomst, mellanstund, mellantermin, mellantimme, mellantid, betänketid, ferietid, prövotid, övervintring, långvarighet, fortvaro, fortbestånd, varaktighet.

verb

tilldraga sig, tillstöta, mellankomma, lida på tiden, tillbringa tiden, passera tiden, öda tiden, övernatta, övervintra, leva, framleva, förleva, draga sig fram så länge, taga tid på sig, bida, förbida, bida sin tid, passa på, gripa tillfället i flykten, taga tillfället i akt, vara svävande, släppa tillfället ur händerna, låta tillfället gå sig ur händerna, förflyta, förgå;

fortvara, fortbestå, fortfara, fortgå, fortsätta, förbliva, fördröja, förhala, förlänga, räcka, pågå, äga bestånd, bliva vid det gamla, framhärda, uthärda, hålla ut, vänta, dröja, lugna sig, uppehålla, uppehålla sig, utdraga, uttänja.

adjektiv, adverb

dittillsvarande, hittillsvarande, varaktig, ständig, beständig, permanent, kontinuerlig, långlig, ihållig, ihållande, dagslång, uthållig, ihärdig;

mellankommande, liggande, momentan, intermittent, äntlig;

alltid, alltjämt, alltfort, allt fortfarande, stadeligen, städse, immerfort, immerbadd, än så länge, alltigenom, dag för dag, dag efter dag, år för år, år efter år, timme efter timme, från, från början till slut, ifrån, alltifrån, sedan, alltsedan, tills, ända tills, till dess, tillsvidare, dittills, ditintills, till varje tid, närhelst;

snart, genast, i rappet, redan, alltredan, allaredan, för närvarande, det närvarande, för en tid, för tillfället, härefter, hädanefter, rättnu, på stunden, på minuten, på ögonblicket, inom, inom kort, äntligen, en vacker dag, i sinom tid, i gång, i verket, tiden går, tiden lider;

tidtals, skovtals, stundom, timtals, timvis, en gång, en gång för alla, någongång, någonsin, nånsin, dessemellan, ad interim;

, dåmera, på den tiden, vid den tiden, när, hur dags, i jons, anno, anno domini, vid tiden för, för det dåvarande, därvidlag, varvidlag, emellertid, under det att, under, under tiden, under loppet av, därunder, varunder, medan, förut, därförut, innan, innan dess, dessförinnan, därför, förinnan, varförinnan, därefter, varefter, därpå, härpå, däruppå, varuppå, dädanefter, en evighet.