Appendix:Bring/155. Orsakssammanhang

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

orsakssammanhang[redigera]

substantiv

orsaksförhållande, grund, förklaringsgrund, förklarlighet, förklaring, skäl, motiv, anledning, orsak, samband, förbindelse, beräknelighet, kännetecken, häntydan, häntydning, hänsyftning, hänvisning, hänseende, hänsikt, tillvitelse, beskyllning, anklagelse, tillräknelighet, blick bakom kulisserna;

utredning, tolkning, redogörelse, analys, etymologi, härledning, avledning, derivation, uppränning, teori, princip;

härkomst, ärftlighet, genealog, genealogi, stamträd, stamtavla.

verb

sammanhänga, sammanhänga med, härröra, härröra av, förskriva sig från, bero på, grunda, basera sig på, stödja sig på, komma sig av, utgå från, besticka sig i, framgå ur, häntyda på, hänsyfta på, orsaka;

förklara, utreda, härleda, derivera, spåra, uppspåra, spana, uppspana, komma på spåren, tolka, redogöra, motivera, draga slutsats, sluta till, gå till botten med, teoretisera, känneteckna, angiva, tillräkna, tillskriva, tillmäta sig, tillvita, beskylla, påbörda, lägga till last, räkna till last, giva skuld för;

bestyrka, bevisa, överbevisa, åberopa, beropa sig på, citera, anföra, vädja till, hänvisa till.

adjektiv, adverb

följdriktig, förklarlig, beräknelig, antaglig, hänförlig, grundläggande, ursprunglig, skyldig till, skuld till, tillräknelig;

därför, enär, emedan, varför, vadan, i betraktande av, på grund av, med hänsyn till, tack vare, därav, varav, förty, ity, följaktligen, ergo, fördenskull, på ett eller annat sätt, hinc illae lacrymae.