Appendix:Bring/172. Tröghet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

tröghet[redigera]

substantiv

overksamhet, lathet, latbänken, lathund, latmask, latsidan, lättja, lojhet, slöhet, trögdas, trögdjur, trögtänkthet, slapphet, förslappning, dåsighet, apati, försoffning, dådlöshet, inertsi, oföretagsamhet, tungroddhet, sävlighet, senfärdighet, långsamhet, långsläpighet, såsighet, dålmåns, söl, sölighet, sölare, sölaktighet, sölkorv, sink, försinkning, försummelse, döddansare, träbock, drönare, drönighet;

flegma, flegmatiker, likgiltighet, passivitet, maklighet, kommoditet, latmansgöra, latmansbörda, godan ro, kvietism, orörlighet, sömnaktighet, domning, avdomning, dvala;

oduglighet, fåraktighet, talanglöshet, tråkighet, tråkmåns, långrandighet, longör, enformighet, tafatthet, obeslutsamhet, drumlighet, tölpighet, motsträvighet;

svaghet, sinnesslöhet, vanmakt, lamhet, förlamning, vis inertiæ.

verb

latas, lata sig, ligga på latsidan, ligga på latbänken, dröja, söla, sinka, sinka sig, försinka sig, såsa, icke idas, icke vilja bli av, låta anstå, försumma, icke komma någon vart, aldrig komma någon vart, draga benen efter sig;

domna, avdomna, dröna, dåsa, slöa, förslöas, försoffas, slumra, tappa sugen, ligga nere, stocka sig, mojna, hämmas.

adjektiv, adverb

trög, lat, ärkelat, overksam, inert, loj, oföretagsam, håglös, viljelös, modlös, senfärdig, sävlig, sinksam, sölig, såsig, långsam, långsläpig, tungrodd, orörlig;

maklig, kommod, bekväm, flegmatisk, passiv, apatisk, dåsig, drönig, slö, slapp, olivad, sömnaktig, trögtänkt, betänksam, stillastående, oduglig, duven, slak, flau, fåraktig, drumlig, matt, lam, ovig;

latent, smygande, under askan, i avvaktan, efter sin tid.