Appendix:Bring/196. Avstånd

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

avstånd[redigera]

substantiv

avståndsbedömning, avståndskikare, avståndsmätare, avlägsenhet, mellanrum, håll, distans, distansering, distansmätare, distansmätning, skotthåll, räckhåll, synhåll, vidd, rymd, räcka, sträcka, spatium, spännvidd, räckvidd, synfält, syngräns, synkrets, synrand, synvidd, horisont, himlabryn, himlarand, portée, armslängd, steg, jättesteg, stenkast, parallax, gräns, utkant, utsträckning, omfång, område, utbredning, utrymme, förlängning, spridning;

skilsmässa, upplösning, främling, främlingskap, fjärrtrafik, utrikes ort, utvandrare, avbygd, utvandring, utflyttning, utbörding, utlandet, utlänning, utgård, utskär, utpost, antipod, rum sjö, hägring, bakgrund, fond.

verb

utbreda, utsträcka, utsätta, uttänja, utvidga, räcka, sträcka sig till, nå till, distansera, avlägsna, taga avstånd, utflytta, utvandra, avhålla sig, draga sig tillbaka, gå fri, gå klar.

adjektiv, adverb

avlägsen, fjärrbelägen, fjärmare, fjärmast, skild, åtskild, främmande, vilt främmande, utländsk, långväga, utsockne, transatlantisk, antipodisk, ultramarin, ultramontan, utomstående, oförenlig, oupphinnelig, ouppnåelig, otillgänglig, oåtkomlig, teleskopisk, parallaktisk, bortre, borterst, bortersta;

fjärran, bortom, bortåt, borta, därborta, därbortom, hinsides, på långt håll, långvägs, utom synhåll, utom hörhåll, utom räckhåll, ur vägen, avsides, utombys, utomgårds, utomhus, utomlands, utomskärs, utsocknes, vida, vida omkring, utrikes, till världens ända, från pol till pol;

isär, i vida fältet, i framtidens sköte, frånsett, oavsett, utomdess, dessutom, ytterligare, vidare.