Appendix:Bring/207. Sänkning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

sänkning[redigera]

substantiv

sänka, sjunkning, insjunkning, fördjupning, försänkning, sänke, urholkning, svacka, grop, dal, ådal, däld, utförsbacke, klyft, klyfta, skreva, bergskreva, jättegryta, kittel, kitteldal, lågland, lågländare, lågslätt, lågvatten, floddal, flodbädd, sjösänkning, ebb, brunn, botten, bottensats, källarvåning, källarvalv, lastrum, terrass, trappa, trappsteg, trappavsats, underdel, underfall, underfallshjul, undersida, hukning, nedknäppning, svank, svankrygg, svankryggighet, fot, fotabjälle, fotsula, fotända;

nedgång, nedsättning, nedtryckning, förnedring, depression, betryck, dalning, postposition, underlägsenhet, tillplattning, förtryck, förtryckning, underdånighet, ödmjukhet, knäfall.

verb

sjunka, dala, sänka, sänka sig, försänka, nedsänka, huka sig, falla, fälla, nedknäppa, krypa ihop, krypa i stoftet, buga, niga, sloka, nivellera, planera, jämna med marken;

nedsätta, minska, nedtrycka, undertrycka, förtrycka, deprimera, förnedra, postponera, kuscha, ligga under.

adjektiv, adverb

låg, lågländsk, låglänt, lågstammig, lågväxt, sidlänt, nedåtböjd, nedåtgående, nedåtlutande, nedåtvänd, nedhukad, hopkrumpen, flack, flat, platt, underliggande, underjordisk, slagen till marken, nedannämnd, nedanskriven, nedanstående;

utför, utföre, ner, ned, nedåt, på utförsbacke, framstupa, på huk, nedan, nedanför, nedanföre, nedanom, nedanpå, nedantill, nedefter, nedemot, neder, nedom, nedpå, nedtill, neduti, nedvid, nere, härnere, därnere, under, därunder, inunder, varunder, underifrån.