Appendix:Bring/273. Fartyg

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

fartyg[redigera]

substantiv

farkost, fyrfartyg, hjulfartyg, kofferdifartyg, lotsfartyg, propellerfartyg, fartygscert, fartygstyp, segelfartyg, seglare, ångfartyg, ångbåt, ångare, propellerångare, oceanångare, flodångare, hjulångare, hjulångfartyg, hjulbåt, hjulhus, hjulskovel, avisoångare, avisofartyg, kanalbåt, paketbåt, nattbåt, skepp, barkskepp, drakskepp, fregattskepp, klipperskepp, linjeskepp, skonertskepp, bord, skeppsbord, fregatt, fregattackling, korvett, brigg, brigantin, skonert, skonare, galeas, galär, galärsegel, galärflotta, gallion, gallionsbild, schebeck, feluck, loggert, loggertsegel, smack, koff, jakt, lustjakt, kutter, lotskutter, lustkutter, skuta, snäcka, slup;

båt, fiskarbåt, doggerbåt, flodbåt, forsbåt, kolibribåt, kosterbåt, livräddningsbåt, lotsbåt, motorbåt, roddbåt, skeppsbåt, träckbåt, undervattensbåt, vevbåt, bark, barkass, eka, äsping, julle, gigg, ökstock, snipa, kanot, pirog, pinass, gondol, kajak, färja, flotte, pråm, paddelkanot, paddelåra;

sjömakt, flotta, flottilj, armada, pansarbåt, pansarfartyg, vädursfartyg, vädursskepp, tvådäckare, tredäckare, enmastare, tvåmastare, tremastare, kryssare, sjöduglighet;

rigg, tackling, tacklage, tackel, tackel och tåg, mastkorg, mast, mesanmast, märs, , segel, råsegel, storsegel, spritsegel, toppsegel, mesan, fock, focksegel, klyvare, klyvarbom, jagare, skot, rev;

roder, ratt, styre, styrbord, babord, babordsida, åra, årblad, årklyka, årpinne, årtull, tullpinne, toft, utombordsmotor, ankare, ankararm, ankarboj, ankardon, ankarkätting, ankarlägg, ankarspel, ankarstock, ankartross, ankartåg;

stam, stäv, köl, lösköl, bog, bogspröt, för, akter, vant, reling, spant, spantjärn, klink, kravell, däck, överdäck, mellandäck, underdäck, varv, slip, redare, rederi;

kajuta, hytt, salong, skylight, nakterhus, gunnrum;

luftskepp, luftballong, flygmaskin, flygbåt, aeroplan, aerostat, monoplan, biplan, hydroplan, zeppelinare, montgolfiär, fallskärm.

verb

masta, däcka, tackla, rigga, skota, reva segel, manna rå.

adjektiv, adverb

klinkbyggd, kravellbyggd, fregattacklad, skonerttacklad, sluptacklad, kutterriggad, utriggad, tvåmastad, tredäckad, odäckad, skarpbottnad, flott, sjöduglig, kölbruten;

tvärskepps, utombords, ombord.