Appendix:Bring/297. Fördrivning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

fördrivning[redigera]

substantiv

förkastelse, förkastlighet, bortdrivning, förvisning, landsförvisning, deportation, relegation, vräkning, utdrivning, utkastning, utkörning, utmotning, utskuffning, utstötning, utträngning, utvisning, utvotering, undanträngning, fockning, avfockning, schasning, utfösning, utvräkning;

uttömning, utgjutning, avsöndring, urladdning, röjning, länsning, länspump, länspumpning, dränering, rensning, tappning, åderlåtning, sekret, spott, snytning, harkling, harskning, rapning, upphostning, uppkastning, uppstötning, kräkning, avföring, stolgång, stolpiller;

rent hus, förflyttning, förslösning, utbrott.

verb

fördriva, förjaga, förkasta, förskjuta, förtränga, förvisa, bortdriva, bortjaga, bortköra, bortschasa, bortskrämma, bortstöta, bortvisa, focka, avfocka, avfärda, avdanka, avvisa, visa på dörren, schasa, kasa bort, relegera, deportera, bojkotta, undankasta, undanröja, undanslänga, undansopa, undansparka, undanstöta, undantränga, undanvräka, undanvältra, utdriva, utfösa, utjaga, utkasta, utköra, utmota, utriva, utrota, utskuffa, utstöta, uttränga, utvisa, utvotera, utvräka, utelycka, utesluta, utestänga, eliminera;

avsöndra, utandas, utgjuta, upphosta, spotta, snyta, snyta sig, rapa, harkla, harkla sig, harska, harska sig, länsa, länspumpa, tömma, gå till stols, rensa, dränera, tappa, åderlåta, urladda, avbörda, avföra, bortföra, bortrensa, bortröja;

förskingra, förslösa, förspilla, utblotta.

adjektiv, adverb

landsflyktig, hemlös, husvill, utanförstående, utäten, frånstötande, ogästvänlig, ogen;

bort, ur vägen, undan, ut, marsch, schas, kas, över bord, dän, hän, hädan, utan, ur, utur, från, ifrån, därur, varur, därutur, varutur.