Appendix:Bring/32. Obetydlighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

oansenlighet, ringhaltighet, småsak, lappri, strunt, struntsak;

bagatell, ringa ting, futtighet, oviktighet, rafs, plotter, betydelselöshet, småaktighet, hårklyveri, knusslighet, simpelhet, föraktlighet, gemenhet, dumheter, bara dumheter, fåneri, rent fåneri, inbillning, inbillningsfoster, illusion, fantom, skugga, skugga av en skugga;

hårsmån, tumsbredd, tumsmån, tuppfjät, tuppsteg, stymmelse, tillstymmelse, ansats till, släng av, ryck av, skymt, glimt, gnista, aning om, hum om, vink om, nyans, skiftning, bismak, anstrykning, anspelning på, läppjande på, prov på, blink, ögonblick;

atom, partikel, grand, solgrand, stoftgrand, stoftkorn, molekyl, korpuskel, smula, korn, dammkorn, fjun, fnask, fnugg, fnugghår, smolk, smack, dyft, dugg, jota, gryn, spår av, spår till, stänk, skvätt, sladd, slank, slick, slunk, klick, prick, punkt, fläck, droppe, droppe i havet, blodkropp, bacill, bakterie, infusionsdjur;

fragment, skärva, flisa, spillra, spink, spån, skavspån, avfall, splint, snitsel, strimla, slamsa, remsa, trasa, lapp, klut, flik, stump, klipp, avklipp, urklipp, skal, hårstrå, skäggstrå, småsmulor, frökorn;

bit, munsbit, gaffelbit, beta, beta bröd, tugga, skiva, munfull, handfull, skedblad, knivsudd, fingerborg, del, smådelar, småposter, ringa belopp, ringa kvantum, ringa kvantitet, ringa antal, ringa mängd, ringa massa, ringa dos, fåtalighet, minimum, minimibelopp, ringhet, gram, gran, skärv, änkans skärv;

litenhet, litet format, tunnhet, smalhet, dvärg, pygmé, fnask, puttifnask, puttifnasker, parvel, pys, pyre, kräk, litet kräk, stumpa, flickstumpa, lillen, lillan;

otillräcklighet, odryghet, brist, knapphet, torftighet, armod, nöd, elände, uselhet;

inskränkthet, ändlighet, begränsning, sparsamhet, måttlighet, medelmåtta.

verb

stå lågt, icke hålla vikten, icke hålla målet, skrumpna, sammankrympa, avtaga, inskränka, förkorta, förringa, förminska, försvinna, gå förlorad, gå under, gå till spillo;

icke överskrida medelmåttan, någorlunda gå an, kunna någorlunda passera.

adjektiv, adverb

obetydlig, betydelselös, oansenlig, oviktig, oväsentlig, icke avsevärd, ringa, ringhaltig, värdelös, ingen, negativ, underhaltig, svag, skral, ofullkomlig;

otillräcklig, odryg, minimal, diminutiv, försvinnande, fåtalig, gles, knapp, sparsamt tillmätt, tunnsådd, , färre, inskränkt, begränsad, sparsam, knusslig, minutiös, homeopatisk, subtil, fnaskig, lumpen, trång, karg, mager, torr;

fattig, torftig, blottad, blott och bar, tom, naken, eländig, erbarmlig, ömklig, miserabel, usel, trasig, nödlidande;

liten, mindre, minst, smärre, smärst, dvärglik, förkrympt, kortväxt, tunn, smal, spinkig, späd, spenslig, klen, spröd, smäcker;

ömtålig, bräcklig, vek, matt, utmattad, nedsatt, försagd, blödig, klenmodig, rädd;

enkel, simpel, lågättad, anspråkslös, modest, blygsam, försynt, måttlig, medelmåttig, hjälplig, dräglig, uthärdlig, passabel, knappt passabel, halvdan, halvdann;

obetydligt, föga, en smula, bara, blott, blott och bart, endast, allenast, på sin höjd, på sin högsta höjd, föga mer än, icke mer än, icke stort annat än, icke fullt, icke ens, så gott som blott, i ringa grad, i ringa mån, i ringa utsträckning, i ringa omfång, ofullkomligen, otillräckligen, ingenting att skryta med, under medelmåttan, under det normala, under pari, knappt, med knapp nöd, med svårighet, nätt och jämnt, ömkligen, erbarmligen, jämmerligen, bedrövligen, knappt någonting, i saknad av, utan;

icke en smula, icke ett fnask, icke ett fnugg, icke ett smack, icke en skymt, icke en penal, icke ett dyft, icke ett dugg, icke ett spår, icke ett uns, icke ett tecken, icke ett grand, icke ett jota, icke ett kvitt, icke ett nys, icke en prick, icke en aning, icke en skugga, icke ett guds lån, slätt intet, icke det minsta, icke det bittersta;

icke det ringaste, rakt ingenting, så gott som ingenting, i ingen mån, på intet vis, icke alls, i intet avseende, icke på långt när, från ingen synpunkt, ingalunda, i intet fall, för ingen del, på inga villkor, nej för all del, kommer aldrig i fråga;

något så när, litet, om än aldrig så litet, i aldrig så liten mån, åtminstone, till det minsta, hur litet som helst, tämligen, någorlunda, rätt, hjälpligt, si och så, så pass, halvvägs, i någon mån, delvis, tilldels, i viss grad, i viss omfattning, i viss utsträckning, i viss mening, i viss bemärkelse, i viss måtto, jämförelsevis, på sätt och vis, på sitt sätt, på sitt vis, så till vida, nästan, nära på, nära nog, hart när, hart nära, så gott som, snart sagt, lindrigt sagt, för att ej säga mera, låt oss säga, antag till exempel, ungefär, omkring, vid pass, circa, bortåt, så där, mer eller mindre, så när som på, undantagandes blott, utom, någon enstaka gång, i oviss grad, så smått, småningom, sakteligen, sakta vackert, omärkligen, bit för bit, i minut, i liten skala, helt enkelt, rätt och slätt, må vara, lika bra för det, det gör detsamma;

nära däran, på branten av, på ett hår när, nära ögonen, på upphällningen.