Appendix:Bring/35. Tilltagande

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

tilltagande[redigera]

substantiv

tillväxt, tillskott, tillsats, tillökning, tillägg, ökning, förökning, påökning, utökning, förmering, påfyllning, pågjutning, påhällning, påspädning, påtappning, påösning, ifyllning, hopning, augment;

förstoring, förlängning, förtjockning, utbredning, utsträckning, utvidgning, uttänjning, uppsvällning, svällning, ansvällning, högvatten, flöde, tillflöde, översvämning, flodtid, expansion, prolongation, anstånd;

stegring, stigning, crescendo, utveckling, amplifikation, framsteg, framåtskridande, framgång, höjning, förhöjning, hausse, upphöjelse, befordran, karriär, uppsving, uppkomst, uppgång, förkovran, förkovring, lyftning, uppdrivning, kringgripande, spridning, utspridning, kringspridning;

förstärkning, förtätning, fördubbling, befästning, annektering, erövring, ocker, alstring, avkastning, produkt, produktion, odling, gröda, skörd, uppkomst, avkomma, folkökning;

skärpning, försvåring, förvärring, överdrift, utmålning, vidsträckt betydelse, vidlyftighet.

verb

tilltaga, tillfoga, tillskjuta, tillägga, skarva, tillskarva, förmera, ifylla, påfylla, pågjuta, påhälla, påspäda, påtappa, påösa, öka, öka sig, ökas, påöka, tillöka, utöka, fördubbla, fördubblas, mångfaldiga, mångdubbla, växa, tillväxa, föröka, föröka sig;

stiga, stegra, höja, förhöja, uppdyrka, uppdriva, uppjaga, uppbringa, trissa upp, fördyra;

förstora, vidga, utvidga, utbreda, utbreda sig, svälla, pösa, svullna, rinna över, översvämma, få överhand, taga överhand, gripa omkring sig, fräta omkring sig, sprida, sprida sig, utveckla, utveckla sig, uttänja, utsträcka, prolongera;

alstra, producera, fortplanta, uppföda, uppdraga, utså, kringströ, uppspira, gro, skjuta skott, inrota sig, slå rötter, slå allt djupare rötter, frodas, förkovra, förkovra sig, förkovras, knoppas, trivas, befolka;

stärka, förstärka, förtjocka, förtäta, fördjupa, skärpa, spänna, gjuta olja på elden, giva näring åt lågan, underblåsa, uppblåsa, befordra, bidraga, förbättra, förbättras, befästa, erövra, annektera, lyckas, komma sig upp, stiga i graderna, gå mot höjden, gå till väders, upphöja, lovprisa;

överdriva, chargera, karikera, förvränga, förvärra, förvärras, försvåra, betunga, förbittra, egga, reta, uppreta.

adjektiv, adverb

tilltagande, stigande, svällande, ökad, förhöjd, tillagd, tillsatt, vidlyftig, överdriven;

alltmer, alltmera, allt bättre och bättre, yttermera, ytter, ytter värre, framåt, uppåt.