Appendix:Bring/415. Musik

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

musik[redigera]

substantiv

ton, tonart, tonföljd, tongång, tonhöjd, tonkonst, tonmålning, tonsats, tonskapelse, tonsteg, tonträffning;

melodi, melodik, melodidram, melodiverk, skala, tetrakord, diatonik, kromatik, enharmonik, intervall, helton, halvton, prim, sekund, ters, kvart, kvint, sext, septima, oktav, vokalis, skalövning, passage, fras, tema, motiv, ledmotiv, koloratur, drill, löpning, fioritur, rulad, kantilena, bel canto, förslag, förslagsnot, kontraoktaven, stora oktaven, grova oktaven, lilla oktaven, ostrukna oktaven, ettstrukna oktaven, tvåstrukna oktaven, trestrukna oktaven, fyrstrukna oktaven;

harmoni, harmonik, harmonilära, harmonisering, ackord, ackordlära, konsonans, dissonans, treklang, kvartackord, sextackord, septimackord, kvintsextackord, sekundackord, nonackord, tonika, grundton, mediant, dominant, överdominant, underdominant, tonalitet, dur, durackord, durskala, durtonart, durtreklang, moll, mollackord, mollskala, molltonart, molltreklang, kyrkotonart, modulation, transposition, homofoni, polyfoni, unisono, stämma, stämföring, kontrapunkt, tersgång, kvintföljd, intonation, renhet, svävning, förhållning, upplösning, orgelpunkt, stämning, tempererad stämning;

rytm, rytmik, meter, metrik, takt, taktdel, taktfasthet, taktindelning, nedslag, uppslag, upptakt, synkop, bindning, ligatur, heltakt, tvåtakt, tretakt, trippeltakt, fyrtakt, sextakt, triol, sats, strof, strofbyggnad, stans, repris, kadens, tempo, metronom, komposition, kompositionslära, adagiosats, allegrosats;

not, notskrift, nottecken, rostral, helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot, sextondelsnot, trettiotvåendelsnot, sextifjärdedelsnot, punkterad not, diskantnot, basnot, diskantklav, violinklav, sopranklav, altklav, tenorklav, basklav, förtecken, förteckning, taktstreck, paus, generalpaus, partitur, klaverutdrag, tabulatur, generalbas;

vokalmusik, bröströst, falsettröst, huvudröst, bröstton, falsetton, huvudton, omfång, diskant, diskantröst, sopran, mezzosopran, alt, altparti, altröst, altstämma, kontraalt, tenor, tenorstämma, hjältetenor, bariton, bas, basparti, basröst, basstämma, huvudstämma, överstämma, mellanstämma, understämma, sång, duettsång, folksång, dryckessång, kastratsång, korsång, kvartettsång, kyrkosång, körsång, rundsång, växelsång, solo, duo, duett, tersett, trio, kvartett, dubbelkvartett, kvintett, sextett, septett, oktett, kor, korus, korag, korförare, kanon, kör, dubbelkör, översjungning, sammansjungning;

visa, vismelodi, visstump, folkmelodi, folkvisa, bordsvisa, gatuvisa, tyrolervisa, dryckesvisa, dansvisa, vaggvisa, vårvisa, trall, slagdänga, refräng, romans, ballad, barkaroll, serenad, recitativ, aria, koloraturaria, arietta, kavatina, chansonett, opera, operett, vådevill, oratorium, kantat, motett, hymn, koral, koralbok, psalm, psalmodi, antifoni, mässa, rekviem;

instrumentalmusik, instrumentalkonsert, instrumentalsats, pianospel, klaverstycke, överspelning, uppspelning, samspel, à quatre mains, diskant, diskantsträng, diskantstämma, diskantton, bas, bassträng, baston, kvintilering, salongsmusik, orgelspel, kammarmusik, militärmusik, regementsmusik, orkestermusik, instrumentation, instrumentering, stråkkvartett, stråkorkester, fiolspel, fiolstämma, flöjtblåsning, flöjtspel, hornmusik, hornlåt, harpspel, harpolek, citterspel, lutspel, mandolinspel, konsert, extranummer, solospel, zigenarmusik, zigenarkapell, positivspel;

sonat, symfoni, rondo, scherzo, menuett, menuettmelodi, menuettakt, trio, coda, variation, final, preludium, förspel, uvertyr, suite, etyd, kanzon, kanzonett, nocturno, madrigal, marsch, sorgmarsch, fuga, fugasats, fantasi, fantasistycke, potpurri, potpurrimusik, potpurristycke, dansmusik, vals, valsmelodi, valstakt, polka, polkatakt, galopp, boston, kontradans, fransäs, ackompanjemang;

föredrag, virtuositet, teknik, fingerfärdighet, fingersättning, fingerövning, anslag, tusch, frasering, tremolo, tremulando.

verb

musicera, sjunga, avsjunga, spela, uppspela, uppstämma, uppföra, exekvera, preludiera, ackompanjera, anslå, intonera, sekundera, vokalisera, kväda, drilla, tralla, gnola, kvintilera, modulera, frasera, konsertera, blåsa, trumpeta, basuna, tuta, tona, skalla, klinga, tremulera, trumma, stämma;

komponera, instrumentera, arrangera, harmonisera, harmoniera, transponera, förteckna, förbereda, upplösa, konsonera, dissonera, pausera, anföra, dirigera, taktera, slå takt.

adjektiv, adverb

musikalisk, melodisk, melodiös, melodirik, sångbar, klangfull, smekande, smältande, kantabel, rytmisk, taktfast, taktsäker, harmonisk, ren, klockren, renstämd, tempererad, konsonant, dissonant, enstämmig, tvåstämmig, trestämmig, fyrstämmig, flerstämmig, mångstämmig, unison, homofon, polyfon, fugerad, vokal, instrumental, symfonisk, obligat, lyrisk, dramatisk, samsjungen, diatonisk, kromatisk, enharmonisk, stor, liten, förminskad, överstigande, ostruken, ettstruken, tvåstruken, trestruken, fyrstruken;

adagio, largo, largetto, andante, andantino, moderato, allegro, allegretto, vivace, presto, prestissimo, con brio, rallentando, accelerando, a tempo, piano, pianissimo, forte, fortissimo, crescendo, decrescendo, diminuendo, mezza voce, parlando, portamento, tremulando, legato, stackato, arpeggio, pizzicato, maestoso, cantabile, affettuoso, a capella, för fyra händer, da capo.