Appendix:Bring/441. Synsinne

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

synsinne[redigera]

substantiv

seende, klarsynthet, grannsynthet, långsynthet, skarpsynthet, närsynthet, svagsynthet, syn, synbarhet, synbild, synfält, synförmåga, synglas, syngräns, synhåll, synkrets, synnerv, synorgan, synpunkt, synrand, synrör, synvidd, synvilla, synvinkel, öga, ögnasikte, korpgluggar, fjärrsyn, falköga, basilisköga, loögon, blick, basiliskblick, falkblick, sidoblick, skarpblick, örnblick, överblick, snegling, urskillning, urskillningsförmåga;

anblick, åskådning, åskådare, beseende, påseende, återseende, varseblivning, betraktare, betraktande, blängning, begapning, gloende, koxning, utsikt, utkik, vy, företeelse, blink, skymt, naturscen, natursceneri, titt, tittin, tittut, sceneri, prospekt, perspektiv, horisont, himlabryn, himlarand, belvedär, balkong, balkongdörr, balkongfönster, altan, översikt, översiktlighet, sikte, siktning;

skådebana, skådebröd, skådelystnad, skådemynt, skådepenning, skådeplats, skåderätt, skådespel, skådespelare, teater, amfiteater, arena, panorama, tittskåp, tittglugg, titthål, skioptikon, skioptikonbild, film, filmdrama, filmkamera, filmskådespel, panoptikon, skuggspel, stereoskop, stereoskopbild, teleskop, laterna magica, trollykta;

observation, forskning, forskningsfärd, forskningsresa, iakttagelse, iakttagelseförmåga, iakttagare, autopsi, besiktning, okularbesiktning, granskning, läsning, avläsning, genomläsning, bläddring, genombläddring, mönstring, spaning, spejare, spioneri, ögonspel, ögonspråk, ögonvittne;

optik, glasögon, fjärrglas, pincené, lornjett, lornjettering, kikare, dubbelkikare, marinkikare, spegel, nackspegel, reflexionsspegel, hornhinna, näthinna, ögonglob, ögonlock, ögonpar, ögonsten, ögonvinkel, ögonvrå, glosögdhet, pirrögdhet, plirögdhet, utögdhet, vindögdhet, vindning, skelögdhet, syn, synvilla, hallucination, hägring.

verb

se, bese, genomse, åse, återse, överse, skåda, beskåda, genomskåda, åskåda, överskåda, blicka, överblicka, syna, synas, betrakta, besiktiga, påse, vittja, se stint, stirra, blänga, bliga, glo, koxa, begapa, fixera, spänna blicken, fästa blicken, fästa ögonen på, kika, bekika, lornjera, lornjettera, titta, glutta, sikta, sikta på, hålla ögonen på, hava ögonen på, kasta ögat på, kasta en blick på, se sig omkring, plira, snegla, blinka, vinda, skela;

mönstra, granska, inspektera, aktgiva, observera, iakttaga, märka, bemärka, varsebliva, bevittna, urskilja, igenkänna, uppfatta, uppspåra, upptäcka, utfinna, speja, spana, spionera, forska, studera, läsa, avläsa, genomläsa, uppslå, uppslå i bok, ögna, genomögna, bläddra, genombläddra, åskådliggöra, få upp ögonen för, fjällen falla från ögonen, se i syne.

adjektiv, adverb

fjärrsynt, grannsynt, klarsynt, långsynt, närsynt, skarpsynt, svagsynt, klarseende, fjärrskådande, vittskådande, glosögd, pirrögd, plirögd, rätögd, skelögd, utögd, vindögd, skådelysten, varse, oförblindad, okular, åskådlig, visibel, ofördunklad, synbar, synbarlig, synbarligen, ögonskenlig, ögonskenligen, översiktlig, stint, med blotta ögat.