Appendix:Bring/446. Synbarhet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

synbarhet[redigera]

substantiv

synlighet, märkbarhet, igenkännlighet, tydlighet, klarhet, påtaglighet, evidens, åskådlighet, synfält, företeelse, uppenbarelse, förevisning, uppvisning, exposition, exponering, utställning, kollektivutställning, skylt, monter, monterbord, monterskåp, glasskåp, glashus, glasveranda, panorama, teleskop, stereoskop, relief, syn för sagen, ögonens vittnesbörd, uppseende, varseblivning, iakttagelse, okularbesiktning, uppmärksamhet, observatorium.

verb

synas, komma i sikte, falla i ögonen, visa sig, uppdyka, uppträda, slå ögat, avsticka, draga blickarna till sig, draga uppmärksamheten till sig, väcka uppseende, frappera, framträda, framstå, frambryta, uppenbara, uppenbara sig, förråda, förråda sig, avmåla sig, giva sig tillkänna, debutera, exponera, skylta, åskådliggöra, blotta, blottställa, röja, avslöja, markera, märka, bemärka, uppmärksamma, igenkänna, varsebliva, iakttaga, få sikte på.

adjektiv, adverb

synbar, märkbar, visibel, synlig, synbarlig, frappant, frapperande, siktbar, siktig, klar, påtaglig, tydlig, evident, ögonskenlig, handgriplig, omisskännlig, omisskännelig, igenkännlig, igenkännelig, omaskerad, iögonfallande, iögonenfallande, urskiljbar, uppenbar, bemärkt, uppseendeväckande, markerad, framstående, självfallen, uttrycklig, begriplig, molnfri;

synbarligen, synligen, klarligen, påtagligen, tydligen, ögonskenligen, handgripligen, att taga på, omisskännligen, omisskänneligen, uppenbarligen, begripligtvis, tydligtvis, i sikte, med blotta ögat.