Appendix:Bring/451. Eftertanke

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

eftertanke[redigera]

substantiv

betänksamhet, eftertänksamhet, förtänksamhet, övervägande, moget övervägande, övervägning, prövning, omprövning, överläggning, omtanke, beräkning, undersökning, huvudbry, uppfinning, upptäckt, reflexion, begrundan, bitanke, granskning, efterseende, uppmärksamhet, sinnesnärvaro, sinneslugn, sinnesro;

tanke, tankeakt, tankebyggnad, tankedjup, tankeexperiment, tankeform, tankefynd, tankegång, tankekedja, tankekorn, tankekraft, tankelag, tankereda, tankerikedom, tankespel, tankeutbyte, tankeämne, tankeövning, tankfullhet, tänkare, tänkarblick, tänkarpanna, filosof, filosofi, naturfilosof, naturfilosofi, forskning, studium, konsideration, kontemplation, meditation, spekulation, fundering, fundersamhet, funderare, grubbel, försjunkenhet, betraktelse, självbetraktelse, kritik, uppfattning, konception, koncipiering, djupsinne, drömmeri, luftslott;

abstraktion, begrepp, begreppsbestämning, sinnrikhet, kombinationsförmåga, kombinationsgåva, idé, idéassociation, idékrets, idérikedom, överblick, återblick, omdöme, åsikt, tänkesätt, övertygelse, avsikt, intension, infall, iver, nit, flit, trägenhet, nattarbete.

verb

tänka, betänka, eftertänka, genomtänka, upptänka, uttänka, övertänka, besinna, eftersinna, överväga, reflektera, begrunda, utgrunda, pröva, ompröva, fundera, utfundera, spekulera, undersöka, rannsaka, gå till botten med, taga i betraktande, taga i övervägande, taga under prövning, taga under förnyad prövning, bry sin hjärna, bråka sin hjärna, gnugga sitt förstånd, gnugga sin hjärna, samla sina tankar, väga orden, ruva på, välva i sinnet, sova på saken, hysa tankar, bära på tankar, rådgöra, rådslå, överlägga, diskutera;

meditera, försjunka i, försjunka i tankar, fördjupa sig i, begrava sig i, grubbla, idissla, grunda över, filosofera, studera, koncipiera, kritisera, komma på en idé, komma på en tanke, komma i tankarna, rinna i sinnet, falla in, väcka tanke på, fastna i tankarna, slå rot i tankarna, fastna i sinnet, slå rot i sinnet, fastna i huvudet, slå rot i huvudet, fastna i hjärnan, slå rot i hjärnan, begripa, fatta, smälta, sluta till, bedöma, anse, mena, tro, inbilla sig, drömma om, förgapa sig i, frapperas av, förse sig på, fästa sig vid, åtra sig;

besörja, ombesörja, syssla med, ägna sig åt, beflita sig, vinnlägga sig, slå sig på, lägga an på, åsyfta, bringa till mognad.

adjektiv, adverb

betänksam, eftertänksam, förtänksam, omtänksam, besinningsfull, aktsam, försiktig, uppmärksam, varsam, sansad, vaken, klarsynt, kringsynt, skarpsynt, fyndig, salomonisk, sinnrik, uppfinningsrik;

tankfull, tankediger, tankerik, djuptänkt, genomtänkt, djupsinnig, skarpsinnig, fundersam, inåtvänd, kontemplativ, spekulativ, mental, filosofisk, naturfilosofisk, upptänkbar, upptänklig;

nitisk, välförstådd, mogen, verksam, flitig, idog, ihärdig;

aktsamligen, varsamligen, försiktigtvis, välförståendes, när allt kommer omkring.