Appendix:Bring/46. Sammanhållning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

sammanhållning[redigera]

substantiv

oskiljaktighet, täthet, olöslighet, oupplöslighet, fasthet, kompakthet, kohesion, adhesion, koagulering, agglutination, konglomerat, agglomerat, aggregat, aggregationstillstånd, konkreation;

sammanfogning, bindning, tillknytning, nagling, spikning, uppspikning, knäppning, hopknäppning, tillknäppning, isättning, nästning, hopflätning, hopfogning, hopskarvning, hopsvetsning, hopfästning, vidfästning, vidhängning, vidhäftning, vidstickning;

fastbindning, fastfrysning, fastgöring, fasthakning, klämning, fastkoppling, fastnagling, fastnitning, fastskruvning, fastslagning, spikning, fastsplitsning, fastsurrning, fastsättning, fasttråckling, fastväxning, klängväxt, murgröna, kardborre, igel, blodigel, anliggning, anliggningsyta;

kitt, kittning, cement, cementering, klistring, fastklistring, hopklistring, limning, fastlimning, harts, hartsning, syndetikon, gummi, klibbighet;

förtjockning, förhårdning, löpe, löpning, klimp, klump, kluns, kylsa, kylse, röra, brygd, hopblandning, hopflytning, hopgjutning, hopvällning;

sammanhang, sammanslagning, sammanslutning, samfällighet, samhörighet, anhang, anhängare, anslutning, vaneliv, sedvana, vanans makt, vanemänniska, slentrian, kutym, konservatism.

verb

hänga ihop, fastna, häfta, fastbinda, fastfrysa, fastgro, fastgöra, fasthaka, fasthålla, fasthänga, fastkedja, fastklämma, fastkoppla, fastlåsa, fastnagla, fastnita, fastsitta, fastskruva, fastslå, fastsmida, fastsnöra, fastspika, fastsplitsa, fastspänna, fastsurra, fastsy, fastsätta, fasttaga, fasttråckla, fastväxa, klänga sig fast, bita sig fast;

hopbinda, hopflicka, hopfläta, hopfoga, hopfästa, hophäfta, hophäkta, hopkedja, hopknäppa, hopslå, hopsvetsa, hopsinka, hoptvinna, vidfoga, vidfästa, vidhäfta, vidhänga, vidlåda, vidsticka, nästa, stifta, nagla, pinna, spika, uppspika, isätta, basta och binda, länka, sintra ihop;

limma, fastlimma, klistra, fastklistra, fastlöda, fastsmeta, klibba, hopklibba, hopkitta, gummera, hartsa, libba vid, hopblanda, hopflyta, hopgjuta, hopknåda, hopsmälta, baka ihop, löpna, tjockna, kylsa, kylsa ihop, kylsa på, kylsa sig, stelna, hårdna;

sammanhänga, sammanfoga, sammanväxa, ansluta sig till, sluta sig till, sluta sig omkring, omfamna, omfatta, omarma, omhölja, omslingra, anligga, agglutinera, tillfoga;

tillstänga, tillsluta, tillknyta, tillåsa, inrota sig, hänga i.

adjektiv, adverb

ofrånskiljelig, olöslig, oupplöslig, oskiljaktig, inseparabel, fast, vidsittande, adhesiv, kohesiv, efterhängsen, obruten, oavbruten, seg, inrotad, stadigvarande, ständig, konservativ, konsekvent, oeftergivlig;

konsoliderad, kompakt, samfälld, tät, massiv, kylsig, hartsig, klibbig;

som ler och långhalm, hand i hand, från mun till mun, vanan är andra naturen.