Appendix:Bring/464. Jämförelse

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

jämförelsepunkt, komparativ, komparation, kollationering, konfrontation, identifiering, identifikation, grad, gradation, gradering, rang, klass, klassifikation, klassificering, likhet, likberättigande, liksidighet, likstavighet, likställighet, likstämmighet, liktidighet, liktydighet, likvinklighet, jämlikhet, jämvikt, like, make, maken till broken, identitet, motstycke, pendang, parallell, ekvivalens, ekvivalent, ekvation, proportion, proportional, proportionslära, proportionsval, olikhet, olikformighet, kommensurabilitet, inkommensurabilitet, kontrast, antites;

tankeförbindelse, kombinationsförmåga, kombinationsgåva, föreställningsgrupp, föreställningskrets, idéassociation, samordning, synonym, liktyding, analogi, metafor, liknelse, parabel, allegori, sannsaga.

verb

jämföra, komparera, kollationera, konfrontera, identifiera, gruppera, klassificera, likställa, likna, motsätta, kontrastera, motväga, balansera, proportionera, underordna, samordna.

adjektiv, adverb

jämförlig, ojämförlig, komparabel, inkomparabel, kommensurabel, inkommensurabel, identisk, motsatt, lik, likarmad, likartad, likbent, likberättigad, likbetydande, likformig, likljudande, liknämnig, liksidig, likstavig, likställd, likställig, likstämmig, liktidig, liktydig, liktänkande, likvinklig, lika, likadan, likalydande, likasinnad, jämlik, maka, sådan, ekvivalent, olik, olika, olikartad, olikbladig, olikformig, olikfärgad, oliknämnig, oliksidig, olikstavig, oliktänkande;

proportionell, proportionerlig, samordnad, synonym, parallell, analog, figurlig, bildlig, metaforisk, allegorisk, approximativ, bättre, bäst, sämre, sämst, större, störst, mindre, minst;

jämförelsevis, ojämförligen, gradvis, klassvis, tillnärmelsevis, på sitt sätt, på sitt vis, på sätt och vis, proportionsvis, proportionaliter, desto, dess, mera, mest, mera än, mindre än, likaledes, likasom, likaså, likasåväl, likaväl, desslikes, som, såsom, likmätigt, annorlunda, figurligen.