Appendix:Bring/465. Särskiljande

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

urskiljande, urskillning, urskillningsförmåga, urskillningskraft, distinktion, skillnad, åtskillnad, differens, differentiering, urval, diagnos, kritik, kritiker, dialektik, dialektiker, logik, logiker, skarpblick, skarpsinne, skarpsinnighet, skarpsynthet, penetration, omdöme, omdömesförmåga, omdömesgåva, omdömeskraft, jugemang, kännare, kännarblick, kännarmin, finkänslighet, finsmakare, smak, takt, noggrannhet, kinkighet, hårklyveri, hårklyvare, ordklyvare, ordklyveri, ordlek, ordryttare, ordrytteri, ordtvist, ordtydning, ordvrängare, ordvrängning;

värdering, värdemätare, värdesättning, gradering, definition, karaktäristik, karaktärsskildring, karaktärsteckning, grad, gradbeteckning, särart, särdrag, säregenhet, särmärke, särställning, skiljemärke, skiljemur, skiljetecken, skiljevägg, märke, råmärke, gräns, streck, transumt, utdrag;

uppfattning, åsikt, övertygelse, mening, fattningsförmåga, fattningsgåva, kunskapsförmåga, intelligens, utlåtande, betänkande, dom, utslag, besked, gottfinnande, tro, trosbekännelse, skolastik, skolastiker, sekt, sektande, sekterism, sekterist, heresi, heretiker, kättare, kätteri, parti, partianda, partibildning, partisinne, rabulist, rabulisteri, kunskapens träd på gott och ont.

verb

skilja, avskilja, frånskilja, särskilja, urskilja, åtskilja, skilja på, skilja agnarna från vetet, avsöndra, utsöndra, rensa, bortrensa, mönstra, utmönstra, sålla, sikta, isolera, transumera, sortera, differentiera, klassificera, gradera, distingera, definiera, karakterisera, känneteckna, märka, beteckna, utmärka, igenkänna;

begränsa, utstaka, bedöma, jugera, kritisera, utse, välja, värdera, värdesätta, uppskatta, väga, överväga, mäta, varsna, upptäcka, inse, begripa, uppfatta, penetrera.

adjektiv, adverb

särskild, skiljbar, distinkt, distinktiv, distingerad, utpräglad, säregen, karakteristisk, tydlig, välförstådd, skarpsynt, skarpsinnig, kritisk, skolastisk, hårfin, fin, finkänslig;

över strecket, under strecket, på håret, precis, tydligen, till punkt och pricka, välförståendes.