Appendix:Bring/466. Uppskattning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

uppskattning[redigera]

substantiv

värdering, värdemätare, värdesättning, värde, nominalvärde, realvärde, kvalitet, evalvering, valör, värdi, mantal, hemmantal, kataster, beskattning, beskattningsfråga, beskattningsgrund, beskattningssätt, taxering, taxa, pris, beräkning, kostnadsförslag, mätisman, räkenskap, konto;

omdöme, utlåtande, granskning, granskare, recensent, recension, kritik, kritiker, justering, grad, gradering, gradskala, gradskillnad, skala, medeltal, genomsnitt, genomsnittsmänniska, statistik, norm, typ, standard, halt, kaliber, finlek, karat;

mätning, avmätning, fältmätning, gradmätning, uppmätning, mått, måttstock, alnmått, decimalmått, kubikmått, kvadratmått, längdmått, metermått, rymdmått, verkmått, ögonmått, måttuppgift, måttagning, likare, rikslikare, mätband, revband, tumstock, cirkel, cirkelben, cirkelbestick, passare, lodning, barometer, dynamometer, elektrometer, hygrometer, mikrometer, termometer, elektroskop, kompass, vattenpass, astrolab, asimut, asimutkompass;

lantmäteri, geodesi, geodet, lantmätare, areal, revning, rev, kappland, tunnland, kartläggning, latitud, latitudbestämning, latitudgrad, longitud, longitudbestämning, longitudgrad, breddgrad, längdgrad, geometri, geometriker, stereometri;

aln, fot, tum, verktum, decimaltum, famn, famnmått, decimalsystem, meter, metersystem, myriameter, kilometer, decimeter, centimeter, millimeter, mil, nymil, kvadratinnehåll, kubikinnehåll;

vikt, vågföring, gramvikt, uppstadsvikt, vägning, våg, decimalvåg, handvåg, hushållsvåg, ton, tontal, tonnage, läst, lästetal, dräktighet, tryck, atmosfärtryck, lufttryck, hästkraft, pund, kilo, kilogram, gram, milligram, uns, nollpunkt;

mål, målkärl, struket mått, tunna, kappe, åtting, stig, trä, åm, fat, kanna, kannmått, kannrymd, kanntal, stop, jumfru, jumfrumått, liter, centiliter, deciliter, hektoliter, milliliter, oxhuvud;

metrik, metriker, metronom, meter.

verb

skatta, uppskatta, värdera, värdesätta, taxera, valvera, evalvera, bedöma, utlåta sig om, beräkna, pröva, undersöka, sondera, loda, pejla, gradera, diskutera, omhandla, justera, kalibrera, anslå, begränsa, stega, stega ut, reva jord, mäta, avmäta, tillmäta, uppmäta, kartlägga, väga, avväga, uppväga, överväga, vågföra.

adjektiv, adverb

värd, höggradig, nollgradig, finkalibrig, målfyllig, kvalitativ, tilltagen, mätbar, geodetisk, geometrisk, stereometrisk, vägbar;

i medeltal, överhuvudtaget, med hänsyn till, i betraktande av, pundtals, pundvis, tunntals, tunnvis, kapptals, kanntals, kannvis, stoptals, stopvis.