Appendix:Bring/477. Tankefel

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

tankefel[redigera]

substantiv

felslut, självmotsägelse, inkonsekvens, contradictio in adjecto, cirkelbevis, cirkelgång, följdvidrighet, irrationalism, omening, förnuftslöshet, förnuftsstridighet, förnuftsvidrighet, tankelättja, tankeslöhet, tanklöshet, meningslöshet, oförnuft, nonsens, svammel, oklarhet, munväder, tomma ord, orimlighet, prat, persiljeprat, struntprat, tokeri, barnslighet;

oförstånd, omdömesbrist, omdömeslöshet, dumhet, opålitlighet, osäkerhet, misstag, missräkning, misstydning, missuppfattning, missvisning, felräkning, räknefel, språkfel, solecism, bock, blunder, oriktighet, ogiltighet, skevhet, grundlöshet, obevislighet, betydelselöshet, godtycklighet, motsägelseanda;

förvridning, förvrängning, inveckling, ordklyveri, ordklyvare, ordrytteri, ordryttare, ordstrid, ordvrängning, ordvrängare, hårklyveri, hårklyvare, spetsfundighet, sofism, sofist, sofisteri, sofistik, kringgående, tvetydighet, dubbelmening, tvetalan, tvetalighet, undflykt, undskyllan, förevändning, krångel, krångelmakare, krångelaktighet, krånglare, hyckleri, hycklare, skengrund, skenhelighet, skenmanöver, illojalitet, baktanke, underslev, svek, bedrägeri, knep, bluff, fint, ränker, ränkfullhet, ränkmakare, ränksmidare, ränksmideri, ränkspel, kasuistik, jesuitism, rabulism, chikan, mystifiering, mystifikation;

illusion, villa, myt, mytbildning, mystik, mystiker, mysticism, mystär, skolastik, idéassociation, idéförbindelse, förkänning, förkänsla, omedelbarhet, instinkt, intuition, impulsivitet, vana, slentrian.

verb

motsäga sig, missräkna sig, taga miste, svamla, prata tok, prata i vädret, prata persilja, vanställa, förrycka, förvrida, förvränga, missleda, vilseleda, förvilla, krångla, inkrångla, krångla sig från, krångla sig till, krångla sig fram, inveckla, mystifiera, bluffa, hyckla, hårdraga, hårklyva, eludera, överskyla, illudera, bemantla, stryka över med hartassen, kringgå, undskylla, undvika, föra bakom ljuset, slå blå dunster i ögonen, bedraga, svänga sig.

adjektiv, adverb

ologisk, inkonsekvent, följdvidrig, osammanhängande, självmotsägande, absurd, paradox, ohållbar, orimlig, oförnuftig, förnuftslös, förnuftsstridig, förnuftsvidrig, irrationell, irresonabel, oresonlig, meningslös, skev, intetsägande, tom, ytlig, ihålig, löslig, enfaldig, barnslig;

oklar, opålitlig, obevislig, omotiverad, grundlös, godtycklig, irrelevant, ovetenskaplig, antastlig, anfäktbar, tvistlig, stridig, skenbar, skenfager, felaktig, ogiltig, illusorisk, mystisk, impulsiv, intuitiv, omedelbar, instinktiv, instinktlik, instinktmässig;

sofistisk, advokatorisk, spetsfundig, hårdragen, tvetalig, tvetungad, krånglig, krångelaktig, illojal, hypokritisk, skenhelig, bedräglig, evasiv, knepig, ränkfull, jesuitisk, kasuiatisk, rabulistisk;

utan rim och reson, på skruvar, på sidan om saken, på måfå, på en höft, på känn.