Appendix:Bring/480. Omdöme

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

omdöme[redigera]

substantiv

omdömesförmåga, omdömesgåva, omdömeskraft, klarsynthet, jugemang, skarpsinne, urskillning, urskillningsförmåga, penetration, mänskokännedom, mänskokännare, människokännedom, människokännare, takt, klokhet, klokskap, klokhetsregel, klokhetsåtgärd, kombinationsförmåga, kombinationsgåva, rådighet, rådvishet, vishet, visdom, visdomsord, visdomsregel, uppfattning, konnässör, kritik, kritiker, antikritik, självkritik, fördomsfrihet, opartiskhet, oväld, rättvisa;

uppskattning, uppmätning, värdering, värdesättning, taxering, prövning, granskning, granskare, recension, recensent, censur, censurering, censurförordning, censurhinder, censurtvång, censor, dom, domare, domslut, utslag, skiljedom, skiljedomstol, skiljedomare, skiljeman, prisdomare, konstdomare, utlåtande, betänkande, avgörande, beslut, gottfinnande, besked, utgång, beräkning, avräkning, tilldelning, betyg, vitsord, videtur, testimonium, orlovssedel;

åsikt, mening, förmenande, tycke, tyckesak, smak, skön, världsåsikt, världsåskådning, moral, moralist, etik, sedelära, tanke, eftertanke, utfundering, rådslag, överläggning, debatt, omröstning, votum, votering, plebiscit, val, traktat, överenskommelse, förlikning, kompromiss;

inspektion, inspektor, proinspektor, inventering, inventarium, revision, revisor, mönstring, syn, syneförrättning, av och tillträdessyn, avsyning, avsyningsförrättning, avsyningsinstrument;

undersökning, forskning, utforskning, utredning, utveckling, sammanställning, jämförelse, förklaring, tolk, tolkning, uttolkning, uttolkare, kommentar, kommentator, revy, referat, referent, deduktion, konklusion, resultat, facit, slutledning, slutföljd, slutsats, följdriktighet, korollar, korollarium, upptäckt, uppfinning.

verb

döma, bedöma, fråndöma, tilldöma, pröva, jugera, värdera, värdesätta, taxera, akta, mena, förmena, uppskatta, anse, tycka, tolka, kommentera, granska, kritisera, censurera, skärskåda, undersöka, examinera, avväga, överväga, taga i betraktande, väga för och emot, betänka, eftertänka, övertänka, beräkna, ordna, klassificera, överlägga, rådgöra, syna, avsyna, penetrera, mönstra, inspektera, revidera, inventera, konstatera, utröna, utreda, taga reda på, förvissa sig om, fundera, utfundera, deducera, sluta till, draga slutsats, upptäcka, uppfinna, anses för, gälla för, passera för, rannsaka, bestämma, avgöra, besluta, frånkänna, frikänna, tillerkänna, sakfälla.

adjektiv, adverb

omdömesgill, förståndig, välförståndig, klok, vis, rådvis, rådig, salomonisk, klarsynt, klarseende, skarpsinnig, logisk, följdriktig, deduktiv, kritisk, antikritisk, måttfull, fördomsfri, opartisk, rättvis, billig, självständig, eftertänksam, värd, beaktansvärd, lämplig, välförstådd, eftertänklig, välförståendes, kantänka.