Appendix:Bring/481. Omdömeslöshet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

omdömeslöshet[redigera]

substantiv

omdömesbrist, kortsynthet, korttänkthet, dumhet, dryghet, dumdristighet, taktlöshet, slösinthet, förblindelse, blindstyre, blind auktoritetstro, fördom, fördomsfullhet, skumögdhet, stupiditet, opraktiskhet, inskränkthet, trångskallighet, prevention, förutfattad mening, fix idé, besattidé, stolle, stolleri, stollighet, vurm, käpphäst, mani, grill, grillfängeri, grillfängare, nyck, nyckfullhet, inbilskhet, dårskap, naivitet, lättrogenhet, inbillning, inbillningsfoster, luftslott;

ensidighet, egensinne, egensinnighet, tjurskalle, tjurskallighet, oresonlighet, oefterrättighet, befängdhet, tredska, halsstarrighet, envishet, hårdnackenhet, fanatism, ofördragsamhet, intolerans, dogmatism, principryttare, pedanteri, hårklyveri, skolgriller, skolfux, skolfuxeri, konsekvensmakare, konsekvensmakeri, självklokhet, småaktighet, småsinne, småsinthet, rätthaveri, partianda, partilidelse, partiyra, kastanda, partiskhet, väld, orättvisa, mannamån;

förvrängning, vridenhet, galenskap, skevhet, skev synpunkt, förblommering, bemantling, överskylning, hyckleri, hycklare, fromleri, bigotteri, missuppfattning, missförstånd, förhastande, felräkning, överskattning, underskattning, ytlighet.

verb

icke se längre än näsan räcker, köra huvudet i väggen, icke se skogen för träd, gräla om påvens skägg, icke taga reson, icke låta tala med sig, envisas, tredskas, slå dövörat till, stirra blott på en enda punkt, skatta åt fördom, hårklyva, hårdraga, förvränga, förblommera, bemantla, överskyla, missförstå, missuppfatta, förbise, missräkna sig, misstaga sig, överskatta, underskatta, göra sig för höga tankar, draga för stora växlar på.

adjektiv, adverb

omdömeslös, inskränkt, bomerad, dum, stupid, kortsynt, korttänkt, slö, slösinnad, slösint, skumögd, lättrogen, opraktisk, trångbröstad, trånghuvad, trångskallig, småaktig, småsinnad, småsint, småtänkt, pedantisk, hårdragen, grillsjuk, nyckfull, befängd, ensidig, fördomsfull, vurmig, fjäskig, inbilsk, tillgjord, ytlig;

oresonlig, oefterrättlig, inkorrigibel, otillgänglig för skäl, envis, hårdnackad, halsstarrig, tjurskallig, egensinnig, självklok, självbelåten, förnumstig, påstridig, på förhand intagen, hyperkritisk, ofördragsam, intolerant, fanatisk, partisk, orättvis, bigott.