Appendix:Bring/488. Enighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

enighet[redigera]

substantiv

endräkt, enhällighet, enstämmighet, likstämmighet, samstämmighet, samarbete, samförstånd, samklang, samtycke, samverkan, sämja, överenskommelse, överensstämmelse, instämmande, bifall, bifallsmummel, bifallsnick, bifallsrop, bifallssorl, bifallsstorm, bifallstecken, bifallsyttring, acklamation, acklamationsval, medverkan, växelverkan, förening, bidrag;

sympati, vänskap, harmoni, gott förstånd, tillfredsställelse, nöjaktighet, tillmötesgående, villfarighet, tillåtelse, tillstånd, tillstädjelse, medgivande, avtal, kontrakt, fördrag, godkännande, godkännare, accept, acceptant, endossemang, endossering, bekräftelse, ratifikation, vitsord, ackord, förlikning, sammanjämkning, kompromiss, biläggning, erkännande, bekännelse, tillstående, vidgående;

förlovning, trolovning, fästefolk, fästehjon, fästekvinna, fästman, fästmö, vigsel, stadfästelse, sanktion, oktroj, opinion, sammanträffande av omständigheter, anklang, genljud, eko, gehör.

verb

ena sig, enas, samtycka, sämjas, instämma, sammanstämma, bifalla, gilla, jaka, bejaka, rösta för, votera för, förena sig, beförena sig, biträda, överenskomma, överensstämma, medverka, samverka, ansluta sig till, bidraga, villfara, medgiva, tillåta, tillstädja, bevilja, antaga, slå till, gå in på, tillmötesgå, tillmöteskomma;

sympatisera, harmoniera, passa ihop, tillfredsställa, hylla, hylla sig till, ty sig till, förlova sig, vigas, sammanvigas, foga sig, lämpa sig, följa med strömmen, nöjas, åtnöjas, nöja sig, åtnöja sig, låta sig nöja, , må ske, må vara, må göra;

acceptera, endossera, underteckna, godkänna, bekräfta, ratificera, stadfästa, tillförsäkra, sanktionera, oktrojera, ackordera, sammanjämka, förlika, bilägga, kompromissa, tillstå, vidgå, vidkännas, bekänna, erkänna.

adjektiv, adverb

ense, överens, enhällig, enstämmig, endräktig, likstämmig, samstämmig, nöjd, villfarig, medgörlig, tillgänglig, umgängsam, harmonisk, lämplig, nöjaktig, tillfredsställande, ostridig, avgjord, ingen annan;

endräkteligen, som en man, med om, en för alla och alla för en, allt väl, alldeles, just så, gärna, ja visst, gott, topp, ja och amen, förstås, förstår sig, nåja, naturligtvis, utan fråga, tvivelsutan, precis, säkerligen, ingen annorstädes.