Appendix:Bring/490. Kunnighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

kunnighet[redigera]

substantiv

vetande, vetskap, insikt, kunskap, sakkunskap, detaljkunskaper, kännare, sakkännare, kännedom, sakkännedom, varukännedom, kännarblick, kännarmin, förståsigpåare, förtrogenhet med, bekantskap med, inblick, erfarenhet, erfarenhetskunskap, erfarenhetsområde, erfarenhetsrön, erfarenhetssats, livserfarenhet, världserfarenhet, allsidighet, allvetenhet, mångkunnighet, mångsidighet, utbildning, skicklighet, talang, grundlighet;

lärdom, bildning, skolbildning, upplysning, odling, edukation, uppfostran, undervisning, elementarbildning, elementarskola, elementarstudier, elementarundervisning, läskunnighet, abcbok, handbok, lärobok, ordbok, skolbok, skola, lära, adept, läsvurm, blåstrumpa, mångläsning, mångskriveri, mångskrivare, beläsenhet, belästhet, bokkännare, bokkännedom, boklärdom, bokmal, boksynthet, bibliofil, bibliognost, bibliograf, bibliografi, kultur, kulturmänniska, studium, självstudium, autodidakt;

vetenskap, vetenskaplighet, forskning, källforskning, källkritik, källskrift, källstudium, undersökning, analys, teori, filosofi, tankebyggnad, tankesystem, tankevärld, doktrin, abstraktion, skolastik, naturfilosofi, naturforskning, naturhistoria, naturkunnighet, naturkunskap, litteratur, världslitteratur, encyklopedi, konkordans, lexikon, reallexikon, parlör, parlörlexikon;

vetgirighet, läraktighet, uppfattning, kunskapsförmåga, iakttagare, iakttagelse, iakttagelseförmåga, skarpsynthet, urskillning, urskillningsförmåga, lärospån, framsteg, mångfrestare, konstförstånd, konstnär, tusenkonstnär, färdighet, konstfärdighet;

snille, intuition, idé, begrepp, omdöme, förnimmelse, förnimmelseakt, förnimmelseförmåga, föreställning, åskådning, medvetande, folkmedvetande, betraktelse, klarhet, ljusning, skymt, spår, aning, nys om, hum om, väder av.

verb

känna till, veta, avveta, förstå sig på, kunna, kunna utantill, förmå, veta besked om, behärska, sätta sig in i, studera, inlära, lära, lära utantill, fatta, uppfatta, begripa, inse, urskilja, genomskåda, forska, utforska, utgrunda, utreda, klargöra, konstatera, upptäcka, övertyga sig om;

kunskapa, undersöka, pröva, experimentera, analysera, iakttaga, uppmärksamma, märka, bemärka, förmärka, erfara, avhöra, efterhöra, förspörja, hava ngt från ngn, lär, ge sig;

undervisa, underrätta, instruera, inviga i, upplysa, bilda, uppfostra, educera, varsko, konstruera, abstrahera.

adjektiv, adverb

kunnig, mångkunnig, sakkunnig, underkunnig, läskunnig, kunskapsrik, talangfull, skicklig, erfaren, hemmastadd, hemma i, bevandrad, bekant med, förtrogen med, allvetande, berest, vittberest, upplyst, fördomsfri, kulturell, civiliserad, verserad, beläst, boksynt, litterär, mångsidig, mångskrivande, litterat, lärd, inlärd, självlärd, spränglärd, vetenskaplig, höglärd, vällärd, ingående, grundlig, esoterisk, naturfilosofisk, naturhistorisk, naturkunnig, litteraturhistorisk, filosofisk, encyklopedisk, bibelsprängd, vetgirig, läraktig, instruktiv;

allbekant, alldaglig, notorisk, ordspråksmässig, banal, utnött.