Appendix:Bring/494. Riktighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

riktighet[redigera]

substantiv

exakthet, precision, noggrannhet, ackuratess, felfrihet, korrekthet, punktlighet, träffsäkerhet, taktfasthet, regelbundenhet, regelmässighet, sakförhållande, faktum, fakta, realitet, oemotsäglighet, visshet, verklighet, verklighetsbild, aktualitet, sanning, dagsens sanning, sanndröm, sanndrömmare, verifikation, sanningsenlighet, äkthet, gedigenhet;

pålitlighet, trovärdighet, sannfärdighet, sanningsvittne, ärlighet, öppenhet, uppriktighet, redlighet, rättskaffenhet, samvetsgrannhet, klarhet, otvetydighet, rent språk, rätt, rättmätighet, rättsenlighet, fullgiltighet, lagbundenhet, lagenlighet, laggrannhet, laglighet, laglikmätighet, laglydighet, laglydnad;

stränghet, rigorism, rigorist, grannlagenhet, grundsats, princip, renlärighet, ortodoxi, ortoepi, ortografi, axiom, natur, väsentlighet, sannolikhet.

verb

bekräfta, bekräfta sig, besanna, besanna sig, hålla provet, bestå provet, hålla streck, hålla sticket, slå in, sanna, verifiera, verificera, attestera, dokumentera, gå i uppfyllelse, konstatera, bevisa, styrka, bestyrka, ådagalägga, uppvisa, fastslå, utröna, säga ifrån, taga bladet från munnen, bekänna färg.

adjektiv, adverb

riktig, exakt, precis, strikt, korrekt, felfri, ofelbar, punktlig, ackurat, stringent, just, genuin, solid, äkta, gedigen, oförfalskad, veritabel, bokstavlig, egentlig, noga, noggrann, nogräknad, mönstergill, mönstergiltig, fullgiltig, regelbunden, regelmässig, träffsäker, absolut, taktfast, taktsäker;

faktisk, saklig, reell, aktuell, viss, verklig, verklighetstrogen, sann, sannfärdig, sanningsenlig, påtaglig, otvetydig, oemotsäglig, pålitlig, tillförlitlig, otvivelaktig, trovärdig, avgjord, autentisk, officiell, officiös, uttrycklig, kategorisk, ovägerlig, öppen, klar, oförblommerad, oförställd, osminkad, osmyckad, naken, uppriktig, välgrundad, förnuftsenlig, naturlig, väsentlig, apodiktisk, axiomatisk, sannolik;

samvetsgrann, skrupulös, grannlaga, sorgfällig, redlig, rättskaffens, ärlig, lagenlig, lagbunden, laggill, laggiltig, laggrann, laglig, laglikmätig, laglydig, rätt, rättmätig, rättslig, rättsenlig, sträng, nykter, rigoristisk, rigorös, ren, renlärig, ortodox;

strikte, egentligen, sakligen, verkligen, bokstavligen, ord för ord, granneligen, till punkt och pricka, på håret, noga räknat, varken mer eller mindre, sannerligen, förvisso, säkerligen, tvivelsutan, minsann, rent ut, på fullt allvar, på tro och heder, på min ära, i själva verket, rätteligen, rättsligen, ärligen, lagligen, ovägerligen, i god tro.