Appendix:Bring/497. Hållningslöshet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

hållningslöshet[redigera]

substantiv

karaktärslöshet, karaktärsfel, karaktärslyte, karaktärssvaghet, taktlöshet, regellöshet, principlöshet, inkonsekvens, självmotsägelse, ostadighet, ombytlighet, besinningslöshet, förplumpning, bock, oordning, oordentlighet, formfel, formlöshet, formvidrighet, nyck, nyckfullhet, godtycke, godtycklighet, grill, grillfängare, grillfängeri, infall, påhitt, bisarreri, excentricitet, överspändhet;

narr, narraktighet, narrkåpa, narrspel, narrstreck, narrverk, fjoskighet, fjoller, fjolleri, fjollighet, fjolla, stolle, stolleri, stollighet, fåne, fåneri, fånighet, dåre, dåraktighet, dårskap, aperi, apespel, apnatur, gyckel, gyckelmakare, gyckelspel, hams, hamsighet, sladder, sladderaktighet, svammel, persiljeprat, struntprat, snack, slang, jargong, skrävel, ytlighet, lärdomsväder, svulstighet, bombast, skryt, löjlighet, dum kvickhet, göteborgsvits, platthet;

meningslöshet, omening, nonsens, nonsensprat, gallimatias, abrakadabra, absurditet, orimlighet, sofism, paradox, spegelfäkteri, konfusion, mischmasch;

löslighet, sedeslöshet, laxitet, vingleri, bohem, bohemliv, bohemlitteratur.

verb

förplumpa sig, plumpa åstad, radotera, hamsa, bramarbasera, prata tok, prata tok i nattmössan.

adjektiv, adverb

hållningslös, besinningslös, formlös, gestaltlös, karaktärslös, principlös, regellös, karaktärssvag, opålitlig, ostadig, otillförlitlig, ombytlig, nyckfull, inkonsekvent, oordentlig, godtycklig, formstridig, formfattig, konfys, extravagant, excentrisk, överspänd, bisarr, paradox, fantastisk, problematisk, sofistisk;

meningslös, absurd, abderitisk, orimlig, narraktig, dåraktig, stollig, fjoskig, fjollig, fånig, fnoskig, svamlig, ytlig, hamsig, dårlig, löjlig, ridikyl;

löslig, lax, sedeslös, omoralisk, bohemartad;

bakfram, utan rim och reson.