Appendix:Bring/514. Antagande

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

antagande[redigera]

substantiv

förmodan, förmenande, tro, supposition, hypotes, hypotesbevis, konjektur, presumtion, sannolikhetskalkyl, probabilitetskalkyl, framkonstruering, teori, teorem, spekulation, mening, förslagsmening, föreställning, åsikt, uppfattning, åskådning, åskådningssätt, världsåsikt, världsåskådning, förutsättning, postulat, tes, tesutgivare, sats, hållpunkt, stöd, motiv, anledning, skäl, analogi, analogibevis, analogislut, idéassociation, antydan, antydning, tecken, vink, anspelning, uppslag, uppslagsända, infall, inbillning, aning, gissning, utgissning, förväntan, hopp, fruktan, farhåga, misstanke, misstro, nys om, hum om, illusion, villfarelse, fördom;

förslag, proposition, motion, hemställan, propå, anbud, prospekt, problem, villkor, förbehåll, svävande fråga, undran, spänning.

verb

antaga, ponera, supponera, presumera, förmena, förmoda, tro, taga för givet, förutsätta, föreställa sig, inbilla sig, sluta till, sluta sig till, hava för sig, få i sitt huvud, intala sig, tycka, tyckas, hava på känn, ana, gissa, utgissa, förutse, beräkna, teoretisera, framkonstruera, misstänka, frukta, befara, tör, torde;

ifrågasätta, framkasta, framkomma med, undra om, falla ngn in, svärma för, föreslå, proponera, hemställa, motionera, motivera, dryfta, diskutera, taga i betraktande, tåla att tänka på, tyda på, antyda, anspela på, beröra.

adjektiv, adverb

antaglig, sannolik, trolig, presumtiv, icke utesluten, möjlig, godtycklig, hypotetisk, analogisk, teoretisk, spekulativ;

antagligen, troligen, troligtvis, förmodligen, möjligen, möjligtvis, kanske, kanhända, måhända, törhända, givetvis, naturligtvis, såvitt man vet, i alla fall, i alla händelser, förutsatt, posito, antaget att, såvida, med förbehåll, med villkor, i så fall, i ty fall.