Appendix:Bring/515. Fantasi

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

fantasi[redigera]

substantiv

fantasialster, fantasiarbete, fantasibild, fantasifigur, fantasifoster, fantasikraft, fantasiliv, fantasimålning, fantasimänniska, fantasirikedom, fantasiskapelse, fantasistycke, fantasivärld, feberfantasi, fantast, fantasteri, fantasm, fantasmagori, inbillning, inbillningsfoster, inbillningsförmåga, inbillningsgåva, inbillningskraft, inbillningssjuka, imagination, föreställning, föreställningsförmåga, fiktion, luftslott, chimär, utopi, utopist, tusenåriga riket, lycksalighetens ö, dröm, drömbild, drömmare, drömmeri, drömsyn, drömvilla, drömvärld;

poesi, inspiration, ingivelse, dikt, fabel, myt, legend, saga, sagogestalt, sagoland, sagovärld, sagoö, fe, fesaga, feslott, fevärld, djurepos, djurfabel, djursaga, äventyr, novell, novellett, roman, rövarroman, rövarhistoria, påfund, infall, improvisation, improvisatör, rapsod, rapsodi, uppfinning, uppfinningsförmåga, originalitet;

tankeflykt, hänförelse, entusiasm, entusiasmering, entusiast, extas, hänryckning, svärmare, svärmeri, romantik, romantiker, fosforism, fosforist, ideal, idealbild, idealisering, idealism, idealist, abstraktion, abstraktionsförmåga, spiritualism, spiritualist;

överspändhet, vurm, överdrift, inbilskhet, nyck, hugskott, sangviniker, grill, grillfängare, grillfängeri, fanatism, fanatiker, fanatisering, delirium;

sinnesvilla, synvilla, irring, irrbloss, dimbild, hjärnspöke, hallucination, hägring, illusion, sömngångare, somnambul, somnambulism, vision, visionär, klärvoajans, mystik, mystiker, mysticism, spiritism, spiritist, vålnad, spöke, dödman, genfärd, gengångare, fantom, skråpuk, mara.

verb

fantisera, imaginera, inbilla, inbilla sig, föreställa sig, drömma, dikta, uppdikta, uttänka, uppfinna, uppspinna, improvisera, extemporera, romantisera, idealisera, svärma, vurma, entusiasmera, hänföra, inspirera, intala, förespegla, bevinga sin flykt.

adjektiv, adverb

fantastisk, fantasifull, fantasirik, imaginär, fiktiv, uppdiktad, fabelaktig, fabulös, sagolik, legendarisk, legendartad, mytisk, mytologisk, poetisk, romantisk, högromantisk, romanesk, svärmisk, fosforistisk, ideell, ideal, idealisk, idealistisk, spiritualistisk, entusiastisk, högtflygande, utopisk, underbar, underbarlig, extatisk, sangvinisk, vurmig, överdriven, överspänd, inbilsk, inbillningssjuk, extravagant, äventyrlig, fanatisk;

illusorisk, overklig, otrolig, chimärisk, trolsk, felik, spöklik, vålnadslik, älvlik, mystisk, spiritistisk, drömlik, somnambulisk;

uppfinningsrik, originell, abstrakt.