Appendix:Bring/516. Betydelse

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

betydelse[redigera]

substantiv

innebörd, innehåll, bemärkelse, mening, andemening, kontenta, sensmoral, kärna i saken, kärnpunkt, ämne, väsentlighet, tema, tanke, tankebyggnad, tankegång, syfte, syftemål, syftning, riktning, karaktär, egenskap, kvalitet, väsen, begrepp, beskaffenhet, huvuddrag, huvudfråga, huvudgrund, huvudinnehåll, huvudintresse, huvudknut, huvudmoment, huvudmotiv, huvudparti, huvudpunkt, huvudroll, huvudsak, huvudsanning, huvudsats, huvudstycke, huvudsumma, huvudsynpunkt, huvudtanke, huvuduppgift, huvudämne, betydenhet, vikt, viktighet, poäng, grundlighet, giltighet, resultat;

beteckning, beteckningssätt, expression, signifikation, tecken, teckenskrift, teckenspråk, teckensystem, ordaförstånd, ordagrannhet, ordalag, ordalydelse, ordasätt, ordlek, ordspråk, ordval, ordvändning, bildspråk, figurligt talesätt, bildligt talesätt, liknelse, parabel, sannsaga, anspelning, antydan, antydning, vink om, allusion, åtbörd, åtbördsspråk, later, åthävor, uttryck, betoning, tonvikt, eftertryck, färgläggning;

tolkning, förklaring, ordförklaring, ordtydning, utläggning, uttydning, definition, kommentar, kommentarie, utveckling, framställning, tillämpning, analogi, idéassociation, synonym, synonymi, synonymik, liktyding.

verb

betyda, gälla, innebära, innehålla, medföra, gå ut på, förstå med, förstås med, syfta på, åsyfta, avse, mena, utvisa, bevisa, ådagalägga, bestyrka, intyga, framgå av, leda till, giva vid handen, bekräfta, påpeka, framhålla, uppenbara, utsäga, tillkännagiva, bemärka, påstå, tro, tänka, komma till saken, komma till kritan, säga sig själv;

beteckna, exprimera, uttrycka, uttrycka sig, antyda, alludera, anspela på, tyda på, betona, poängtera, förklara, tolka, uttolka, tyda, uttyda, definiera, kommentera, framskärpa.

adjektiv, adverb

betydelsefull, innehållsdiger, sakrik, lärorik, innehållsrik, läsvärd, sann, självklar, giltig, betecknande, expressiv, uttrycksfull, signifikativ, tydlig, klar, ögonskenlig, iögonenfallande, begriplig, förklarlig, uttrycklig, precis, ordagrann, rättfram, öppen, uppriktig, välförstådd, eftertrycklig, talande, pregnant, relevant, poängterad, underförstådd, liktydig, likvärdig, synonym, så fatt;

begripligtvis, uttryckligen, välförståendes, i själva verket, i viss mening, på sitt sätt, på sitt vis, på sätt och vis, allusionsvis, kantänka.