Appendix:Bring/613. Vana

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

vanlighet, vaneliv, vanemänniska, sed, sedvana, sedvanerätt, sedvänja, plägsed, hemsed, folksed, bruk, vedertaget bruk, innötning, inpräntning, kutym, praxis, regel, gällande regel, hävd, gammal hävd, urhävd, tradition, gamla spåret, hjulspår, slentrian, prästlunk, vardagslag, banalitet, hemvänjning, hemlandston, ordning, husordning, regelbundenhet, regelmässighet, ovana, osed, oskick, habitué, stamgäst, kund, abonnent;

normaltillstånd, mod, modesak, etikett, etikettsfråga, konvenans, tillbörlighet, skick, sätt, hållning, pli, disciplin, later, maner, fason, åtbörd, åthävor, folor, konduit, uppförande, uppträdande;

skolning, övning, uppövning, rutin, färdighet, skicklighet, träning, tränering, virtuositet, handlag, dressyr, dressör, erfarenhet, härdning, acklimatisation;

ritual, ceremoni, ceremoniallag, ceremoniell, ceremonimästare, observans, formalism, formalist, formalitet, pedant, pedanteri, kanslistil, byråkratism, perukstock, prejudikat, prejudikatsamling, precedensfall, giltighet.

verb

vänja sig, vänja, invänja, tillvänja, innöta, inplanta, inprägla, inrota, bruka, pläga, praktisera, rota sig, slå rot, inrita sig, sätta sig in i, tillägna sig, iakttaga, observera, gå sin gilla gång, gälla, naturalisera, acklimatisera, härda, stålsätta, uppfostra, efterkomma, efterapa, öva sig, öva, inöva, uppöva, träna, tränera, dressera.

adjektiv, adverb

vanlig, sedvanlig, invand, tillvand, gammal och van, van, hemvan, bruklig, habituell, rådande, gällande, vedertagen, härskande, förhärskande, gängse, gångbar, kurant, rotad, inrotad, inritad, ingrodd, ständig, idkelig, alldaglig, vardaglig, stereotyp, allmän, allmängiltig, allmännelig, permanent, stadgad, ordinär, ordinarie, reguljär, regelbunden, regelmässig, regelrätt, normal, schablonmässig, slentrianmässig, utnött, utsliten, banal;

traditionell, hävdvunnen, fäderneärvd, medfödd, medskapad, anboren, behäftad med, begiven på, husvarm, hemmastadd, välbekant, välkänd, förtrogen med, rutinerad, rutinmässig, dresserad, virtuosmässig, konventionell, tillbörlig, skyldig, ceremoniös, pedantisk, modern;

vanligen, vanligtvis, gemenligen, efter vanligheten, alltid, i allmänhet, allmänneligen, ständigt och jämt, jämt och ständigt, jämt och samt, sent och tida, i helg och söcken, ideligen, titt och ofta, i svang, givetvis, naturligtvis, tillbörligen, pro forma, vanan är andra naturen, så är världens gång, comme il faut.