Appendix:Bring/615. Drivfjäder

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

bevekelsegrund, motiv, motivering, orsak, anledning, föranledning, förekommen anledning, förnuftsskäl, skälighet, beräkning, plan, avsikt, syfte, ändamål, tanke, baktanke, grundsats, princip, reson, rim och reson, plikt, pliktkänsla, hänsyn;

eggelse, incitament, stimulus, stimulation, dragningskraft, retelse, retmedel, lockbete, lockelse, lockelsemedel, lockfågel, lockmat, lockmedel, lockpipa, lockton, frestelse, frestare, förförelse, förförelsekonst, förförare, förföringskonst, förledare, siren, sirensång, tjusning, tjuskraft, charm, charmör, attraktion, fascination, inställsamhet, lismeri, lismare, smicker, smek, fagert tal, söta ord, behagsjuka, kurtis, kurtisör, suggestion, hypnos, hypnotism, hypnotisering, magnet, magnetisering, elektrisering, förtrollning, förhäxning, trollkonst;

begär, aptit, impuls, inspiration, förnimmelse, föreställning, känsla, känslostämning, äregirighet, ärelystnad, välvilja, kärlek, älskog, vedervilja, avsky, hat, elakhet, ondska, förargelse, svaghet, eftergivenhet;

övertalning, intalan, intalning, sufflering, persvasion, persvadering, tubbning, tumning, tumningsförsök, pock, lock och pock, gnat, påtryckning, kält, pression, påstöt, påstötning, anhållan, anmaning, anmodan, uppmaning, uppfordran, förmaning, råd, föredöme, exempel, inflytande, inverkan, upprop, kallelse, tillskyndan, tillskyndelse, uppmuntran, sporre, löfte, mutor, guld och gröna skogar, korruption, förbjuden frukt, lirkning, advokatyr, snara, fälla, provokation, provokatör, utmaning, uppvigling, uppviglare, anstiftan, anstiftare, maktspråk, pisk, piska, pisksnärt, tvång, trångmål, nöd, bekymmer;

inbjudan, inbjudning, invit, invitation, invitator, invitering, anbefallning, anbefallningsbrev, introduktionsbrev, rekommendation, relationer, engagering, bön, sollicitant, tiggeri.

verb

motivera, inverka, influera, tynga i vågskålen, giva impuls, sätta i gång, orsaka, föranleda, föranlåta, förorsaka, medföra, åstadkomma, utverka, uträtta, vålla, draga med sig, ådraga, åsamka;

animera, inspirera, stimulera, elektrisera, gjuta olja på elden, elda, sporra, uppegga, uppfordra, upphetsa, uppkalla, uppmana, uppmuntra, uppvigla, predisponera, anmana, anmoda, förmana, pådriva, påstöta, pressa, nödga, ansätta, intala, övertala, suggerera, beveka, bestämma, persvadera, engagera, förorda, anbefalla, rekommendera, tillråda, tillviska, sufflera, advocera, tubba, muta, besticka, sollicitera, anhålla, begära, tigga, bedja, fordra, pocka på, pocka sig till, propsa, propsa igenom, propsa på, propsa sig fram, propsa sig till, kälta, pina, gnata, tvinga, framtvinga, påtvinga, diktera, befalla, föreskriva, vägleda, tillhålla, förmå, giva efter, taga reson;

bedåra, fascinera, kaptivera, charmera, tjusa, intaga, taga med storm, vinna, magnetisera, hypnotisera, smeka, smickra, flattera, lisma, göra sig för, kurtisera, locka, avlocka, inlocka, fresta, lova guld och gröna skogar, invitera, inbjuda, lirka, lirka med, lirka sig fram, snylta, förföra, förhäxa, förleda, förtrolla, tillnarra sig, tillocka sig, provocera, draga vid näsan.

adjektiv, adverb

disponerad, predisponerad, benägen, animerad, charmerad, mottaglig, lättrörd, lättrörlig, eftergiven, efterlåten, motiverad, välgrundad, skälig, betydelsefull, tillrådlig, beveklig, ömmande, avgörande, inbjudande, bönlig, inflytelserik, tongivande, inställsam, charmant, tjusfull, tjusig, behagsjuk, kokett, förförisk, förledande, suggestiv, hypnotisk;

skäligen, bönligen, för, därför, fördenskull, förty, ity, emedan, helst som, till den ändan.