Appendix:Bring/647. Olämplighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

olämplighet[redigera]

substantiv

ändamålsvidrighet, opraktiskhet, otidsenlighet, otid, olycklig stund, bakvändhet, ofördelaktighet, otjänlighet, olägenhet, orimlighet, gagnlöshet, oträngt mål, oläglighet, ogagn, otillbörlighet, otillständighet, taktlöshet, tölpighet, tafatthet, drumlighet, bortkommenhet, tamp, tampaktighet, tampighet, otymplighet, klump, klumper, klumpighet, lunsighet, okostighet, bondförsök, ohöviskhet, ogrannlagenhet, indiskretion, oanständighet, åsnespark;

oduglighet, oskicklighet, oförmåga, oantaglighet, inkapacitet, inhabilitet, inkompetens, obehörighet, omöjlighet, ogörlighet, olidlighet, odräglighet, misshag, misshaglighet, ogunst, obehag, obehaglighet, otrevlighet, otrevnad, obekvämlighet, besvärlighet, svårighet, ovighet, hinder, åbäke, åbäklighet, ohanterlighet, oting, omak, otjänst, orede, beråd, bryderi, brydsamhet, förlägenhet, nackdel, förlust, ofog, intrång, skada.

verb

besvära, hindra, störa, hämma, intrassla, belamra, genera, strandsätta, missleda, ofreda.

adjektiv, adverb

olämplig, otjänlig, oläglig, orådlig, otidig, otidsenlig, oäven, opassande, opraktisk, inopportun, ändamålsvidrig, oändamålsenlig, onyttig, gagnlös, ofördelaktig, ogynnsam, ogunstig, missgynnande, missgynnsam, motig, hinderlig, obekväm, obekvämlig, impraktikabel, bakvänd, besvärlig, ogörlig, outförbar, ohanterlig, åbäklig, obrukbar, oanvändbar, motgjord, icke tjänt med, oduglig, oskicklig, kassabel, inkapabel, inkompetent, oantaglig, förkastlig, otillfredsställande, otillämplig, illavulen, obehaglig, otrevlig, obeboelig, felaktig, oegentlig, tvivelaktig, förlustbringande;

otillbörlig, otillständig, otillåtlig, oanständig, ohövisk, ogrannlaga, indiskret, taktlös, drumlig, olidlig, odräglig, olåtig, ogen, ogin, ovälkommen, oanmäld, okostig, ofatt, månljus, otymplig, tampig, tampaktig, tölpig, lunsig, buffelaktig, bufflig, tafatt, klumpig, ovig, bortkommen, oredig, förlägen, generad, genant, fatal, förbistrad, brydsam, okär;

varken hackat eller malet, varken hugget eller stucket.