Appendix:Bring/651. Ofullkomlighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

ofullkomlighet[redigera]

substantiv

ofullständighet, otillräcklighet, brist, bristfällighet, bristfullhet, underhaltighet, undermålighet, fel, felaktighet, felgrepp, felgivning, felläsning, felräkning, felskrivning, felslut, felslående, felsteg, felstöt, felteckning, felväxling, naturfel, lyte, oförhet, krympling, hälta, haltning, snedhet, brott, brottställe, skavank, skröplighet, svaghet, vindägg, vank, skada, bristning, bräsch, bräcka, bräcklighet, bräckning, spricka, sprickning, trasa, söndertrasning, palta, plump, fläck, skarv, vrak;

halvhet, halvbildning, halvblod, halvmesyr, halvsanning, knapphet, knapphändighet, dilettant, dilettanteri, kannstöpare, omogenhet, kart, oerfarenhet, efterblivenhet, stympare, söndagsjägare, söndagsryttare, söndagsseglare, lappri, strunt, lumpenhet, taskighet, skuggliv, urvattning, styckverk, fragment;

förlust, deficit, defekt, lucka, blotta, avprutning, streck i räkningen, klickning, avigsida, skuggsida, försummelse, försumlighet, vanart, vanbörding, vanbördighet, vanfrejd, vanförhet, vanföreställning, vanheder, vanhelgd, vanhävd, vanmakt, vanprydnad, vanrykt, vanrykte, vanskaplighet, vanskötsel, vanstyre, vantrevnad, vanvård, vanvårdnad, vanvärde, vanvördnad, vanära, skam, förskämning, orenhet, fördärv.

verb

fattas, brista, sakna, förfela, felslå, klicka, svika, misslyckas, bliva efter, halta, linka, hinka, förkrympa, stympa, skämma, fläcka, skada, urvattna, vanartas, vanfrejda, vanhedra, vanhelga, vanhävda, vanpryda, vanskota, vanslaktas, vanställa, vantrivas, vanvårda, vanvörda, vanära, försumma, förvrida, förvränga, trasa, söndertrasa.

adjektiv, adverb

ofullkomlig, ofullständig, ofulländad, otillräcklig, bristfull, bristfällig, inkomplett, inadekvat, omotsvarig, underhaltig, undermålig, underordnad, oäkta, oädel, sekunda, sekundär, tarvlig, fattig, futtig, lumpen, knapp, knapphändig, halv, halvbildad, halvfärdig, halvgjord, halvmogen, halvmätt, halvsann, halvädel, halväkta, fragmentarisk, defekt, defektiv, sporadisk, aforistisk, rapsodisk;

vanartad, vanbördig, vanfrejdad, vanför, vanhederlig, vanlottad, vanmäktig, vanryktad, vanskapad, vanskaplig, vantrevlig, felaktig, bakvänd, avig, förfallen, maskstungen, murken, luggsliten, nött, utnött, sliten, utsliten, trådbar, trådnött, trådsliten, trasig, tafsig, paltig, taskig, sprickig, kantstött, bruten, skör, svag;

ofärdig, oför, lam, lytt, halt, låghalt, puckelryggig, sned, snedmynt, snedvriden, snedögd, enarmad, enbent, enögd, örlös, vingelfotad, vingbruten, vingskjuten;

omogen, efterbliven, , fadd, smaklös, livlös, urvattnad, osund, oren, osäker, otillförlitlig, likgiltig, värdelös, ohållbar, abnorm;

under medelmåttan, icke fullt, halvvägs, till korta, näppeligen, knappast, närmelsevis, tillnärmelsevis, nätt och jämnt, någorlunda, tämligen, nästan.