Appendix:Bring/666. Skyddsmedel

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

skyddsmedel[redigera]

substantiv

preservativ, ympkoppor, preventiv, preventivmedel, räddning, räddningsplanka, räddningsankare, livräddningsanstalt, fallskärm, simgördel, Noaks ark;

åskledare, brandbotten, brandklämtning, brandkår, brandsignal, brandspruta, brandvakt, brandvaktsrop, gnistsläckare, brandstod, brandstodsmedel, försäkring, brandförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring, stöldförsäkring, assurans, brandmur;

försvarsvapen, försvarsverk, bålverk, befästning, förskansning, vall, vallgrav, grav, skyttegrav, kontramina, kastell, citadell, borg, slott, sköld, sköldbuckla;

skygd, skärm, eldskärm, lampskärm, skjul, tält, farstu, ytterfarstu, ytterfarstuga, farstuga, parasoll, paraply, stängsel, staket, gärdsel, gärdsgård, hägnad, förgårdshägnad, inhägnad, omhägnad, häck, barriär, balustrad, räcke, räckverk, skrank, bröstvärn, damm, dammbord, fördämning, hålldamm, vågbrytare, hamn, redd, kaj, brohuvud, ankare, ankararm, ankarbotten, ankardon, ankarfäste, ankarlägg, ankarplats, ankarspel, ankarställe, ankarsättning, ankartross, ankartåg, dragg, ankring, ankringsplats, barlast, barlastkaj, barlastning, barlastport, barlastpråm, nödankare, nödfallsmedel, nödfallsutväg, nödhamn, nödhjälp, nödvärn, nödvärnsrätt, stöd, stödjepelare, stigbygel, trappsteg;

hägn, skydd, beskydd, beskärm, protektion, protektionism, protektionist, vingars skugga, asylrätt, fristad, tillflyktsort, tillhåll, hem, hemfrid, hemtrevnad, hemvist, husfred, tak över huvudet, hospits, vård, hjälpmedel, försörjningsanstalt, from stiftelse, ålderdomshem, gubbhus, änkhus, änkesäte, fattiggård, fattighus, fattigstuga, fattigvård, hittebarnshus, barnhem, barnhus, barnhusbarn, barnkrubba, blindinstitut, blindundervisning, dövstumanstalt, dövstumundervisning, idiotanstalt, asyl, asylläkare, hospital;

fängelse, fängelsegaller, fångvård, penitentiärkongress, förvaringsrum, gömsle, gömställe, smyg, smyghål, smygvrå, låda, lådfack, kista, tak, täcke, täckelse, betäckning, förhänge;

reserv, reservfond, reservationsanslag, resurs, ursäkt, ursäktlighet, förfall, laga förfall, undflykt, undskyllan.

verb

preservera, förskansa, befästa, gärda, gärdsla, avskranka, barlasta, ankra, assurera, brandförsäkra, ursäkta, ursäkta sig.

adjektiv, adverb

preventiv, protektionistisk, assurerbar, penitentiär, ursäktlig.