Appendix:Bring/680. Göromål

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

göromål[redigera]

substantiv

göra, syssla, sysselsättning, kall, yrke, värv, bestyr, verkningsfält, verkningskrets, verk, verksamhet, tjänst, tjänstgöring, tjänstebana, tjänstebefattning, förrättning, fack, fackbildning, fackman, fackstudium, arbete, grovarbete, handarbete, sittarbete, hantering, hantverk, slöjd, hemslöjd, husslöjd, mångslöjd, affär, handel och vandel, transaktion, angelägenhet, uppdrag, uppgörelse, förhandling, mål, ärende, process, exekutor, agent, agentur, exekvatur, förvaltare, förvaltning, dagsverke, hjondagsverke, tjänare, trotjänare;

handling, åtgärd, åtgörande, mått och steg, mesyr, görande och låtande, företag, företagsamhet, aktion, aktivism, aktivist, aktivitet, handlingskraft, handlingssätt, akt, viljeakt, tilltag, tilltagsenhet, beställsamhet, beskäftighet, drift, driftkapital, driftkostnad, verkställare, verkställighet, fullbordan, genomförning, prestanda, prestation, beteende, behandling, utövning, idkare, metod, procedur, operation, konststycke, exekution, exekutris, exekutör, exekvering;

bedrift, bragd, stordåd, dåd, dådkraft, dådlust, gärning, välgärning, illgärning, gärningsman, förövare, begående, manöver, manövrering, kupp, streck, spratt, dust, överrumpling.

verb

göra, tillgöra, vidgöra, åtgöra, utföra, uträtta, förrätta, handlägga, bestyra, ombestyra, besörja, ombesörja, beställa om, arbeta, slöjda, tjänstgöra, uppehålla en syssla, sköta, utöva, idka, praktisera, sysselsätta sig med, bedriva, operera, verkställa, åstadkomma, genomföra, sätta i verket, foga anstalt, vidtaga åtgärd, exekvera, prestera, realisera, fullborda, fullfölja, fullgöra, fullända, verka, medverka, utverka, sätta handen till plogen, bemöda sig, sträva, låta sig angeläget vara;

handla, behandla, förhandla, deltaga i, blanda sig i, lägga sig i, manövrera, processa, förorsaka, företaga sig, spela en roll, tilldela, tillfoga, tillskynda, föröva, begå.

adjektiv, adverb

arbetsam, verksam, tjänstförrättande, aktiv, exekutiv, exekutorisk, handlingskraftig, företagsam, tilltagsen, dådkraftig, bragdlysten, bragdrik, bragdstor;

i tjänsteväg, i görningen, i gång, på traven.