Appendix:Bring/692. Förfarande

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

förfarande[redigera]

substantiv

sätt, förfaringssätt, tillvägagående, metod, arbetsmetod, handlingssätt, behandlingssätt, bruksanvisning, konstens regler, praxis, praktik, utövning, användning, beteende, skötsel, mått och steg, sed, bruk, bruklighet, vana, vanlighet, mod, modesak, kutym, tradition, prejudikat, föredöme, konvenans, observans, ceremoni, ritual, program, procedur, process, kurialspråk, kurialstil;

färdighet, konstfärdighet, konstmässighet, stil, maner, skicklighet, händighet, handgrepp, handlag, manipulation, manipulering, tränering, disciplin, exercering, exercitiemästare, exercis, taktik, taktiker, fälttåg, ordning, tågordning, manöver, sjömanöver, kampanj, kampanjering, strategi, anförarskicklighet, fältherreblick, statsmannablick, statskonst;

skick, hållning, later, pli, åtbörd, åthävor, uppförande, konduit, levnadsvett, levnadsvishet, umgängeston, umgängesvett, umgängelse, umgängsamhet, manerlighet, bemötande, medfart, traktering, förhållningsregel, princip, grundsats, levnadsbana, levnadskostnad, levnadslopp, levnadsmål, levnadsnjutning, levnadsomständigheter, levnadsordning, levnadsregel, levnadssätt, levnadsställning, levnadsstandard, levnadsvana, levnadsvillkor, karriär, utveckling, framåtskridande, framsteg, framfart, gång, fortgång, förlopp;

planläggning, planmässighet, väg, utväg, medel, verkställighet, exekution, administration, styrelse, statskonst, politik, levebrödspolitik, politiker, levebrödspolitiker, förrättning, lagenlighet, lagstridighet, transaktion, affär, affärsmoral, drift, driftkapital, driftkostnad, ekonomi, förvaltning, hushållning, hushållsaktighet, huslighet.

verb

förfara, bära sig åt, gå till väga, förhållas, bete sig, förhålla sig, skicka sig, ställa sig, uppföra sig, behandla, praktisera, bruka, gå till verket, manipulera, hantera, traktera, exercera, öva, inöva, träna, tränera, skola, disciplinera, reglera, instruera, dirigera;

exekvera, utföra, handla och vandla, styra och ställa, ställa om, turnera, besörja, bedriva, verkställa, genomföra, genomdriva, fullborda, fullgöra, taga sig fram, begå sig, hjälpa sig med, reda sig med, handhava, förvalta, förrätta, administrera, officiera;

uppträda, föra sig, hålla sig framme, spela en roll, göra sig till, ställa sig in, tillmötesgå, bemöta, avfärda, bekväma sig.

adjektiv, adverb

metodisk, teknisk, polyteknisk, affärsmässig, hantverksmässig, konstmässig, regelbunden, regelrätt, korrekt, stilenlig, konventionell, lagenlig, reglementsenlig, praktisk, skicklig, händig, handgjord, manuell, belevad, städad, väluppfostrad;

politisk, klok, ekonomisk, strategisk, taktisk, bakvänd, konstlad, tillgjord, lagstridig, reglementsvidrig;

till väga, comme il faut.