Appendix:Bring/693. Ledning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

ledning[redigera]

substantiv

ledband, ledfyr, ledstjärna, ledstång, ledtråd, styre, styrpinne, styrsel, roder, visare, visartavla, kompass, magnetnål, polstjärna, lotsning, tygel, tygelvana, betsling, betsel, majorstyglarna, seldon, försättning, kindkedja, styrelse, bestyrelse, länsstyrelse, riksstyrelse, stiftsstyrelse, hegemoni, myndighet, kuria, administration, förvaltning, förmynderskap, kuratel, direktion, direktiv, reglering, lagbud, lagparagraf, lagrum, lagtolkning, bill, förhållningsbok, förhållningsorder, förhållningsregel, order, beordring, befallning, herravälde, härskarbud, härskareroll, härskargåvor, härskarlater, härskarmakt, härskarord, härsklystnad, kontroll, överinseende, uppsikt, tillsyn, vård, intendentur, granskning, granskningsnämnd, revision;

befäl, anförarskap, chefskap, chefsegenskap, chefsfartyg, chefsplats, överbefäl, kommando, generalitet, stab, generalstab, högkvarter, manöver, manövrering, väg- och vattenbyggnadskåren;

regering, konungamakt, förmyndarregering, taburett, taburetthunger, kabinettsorder, kabinettspolitik, kabinettsfråga;

stat, statsmakt, statsmyndighet, statsroder, statsråd, riksdag, parlament, utskott, kommitté, nämnd;

presidium, principat, ordförande, byråkrati, guvernement, guvernementsråd, överståthållareämbete, magistrat, polismyndighet, kansleriat, prokansleriat, episkopat, eforat, eforalstyrelse, rektorat, prorektorat, domstol;

agitation, demagogi, uppvigling.

verb

leda, vägleda, dirigera, styra, länka, lotsa, visa vägen, anvisa, invisa, bana väg, manövrera, genomdriva, pådriva, ordna, anordna, sköta om, stå i spetsen, gå i spetsen, gå i täten, förestå, presidera, föra, anföra, dominera, predominera, regera, härska, behärska, tygla, betsla, försätta, befalla, kommendera, föreskriva, beordra, reglementera, reglera, instruera, exercera, disciplinera, skola, lagstifta, administrera, förvalta, handhava, övervaka, efterhålla, kontrollera, kontrollmäta, inspektera, granska, revidera;

agitera, uppvigla.

adjektiv, adverb

härsklysten, tygelvan, reglementarisk, föreskriftsenlig, föreskriftsmässig, byråkratisk, ekonomisk, klok, taburetthungrig, eforal, episkopal.