Appendix:Bring/695. Anvisning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

anvisning[redigera]

substantiv

fingervisning, råd, rådfrågning, rådgivare, rådplägning, rådslag, rådslut, rådvishet, handledare, handledning, vägledare, vägledning, ledare, ledband, ledfyr, ledstjärna, ledstång, ledtråd, vägvisare, adresskalender, resehandbok, främlingsbok, främlingsbyrå, uppslagsbok, uppslagsord, uppslagsända, lexikon, reallexikon, katalog, brevställare, karta, kompass, magnetnål, fotspår;

lärdom, undervisning, upplysning, besked, avis, avisbrev, hänvisning, referens, anbefallning, anbefallningsbrev, introduktionsbrev, rekommendation, instruktion, instruktör, rättesnöre, förhållningsorder, förhållningsregel, föreskrift, vink, antydan;

uppmaning, uppmuntran, tillskyndan, tillskyndare, tillskyndelse, ingivelse, inspiration, intalan, övertalning, bön, bönfallan, uppdrag, inprägling, inskärpning, förmaning, förmaningsbrev, förmaningsord, förmaningstal, föreställning, avrådan, tillrådan, tillrättavisning, varnagel, varning, predikan, botpredikan, botpredikant, läxa, lärospån, lärpenningar;

överläggning, övervägning, dryftning, deliberation, diskussion, liknelse, sensmoral, debatt, adressdebatt, förslag, undersökning, konsultation, föreläsning, kollationering, motläsare, motläsning;

lärare, mentor, själaherde, orakel, lagstiftare, sakkunnig, konsulent, läkare, sakförare, förlikningsman, skiljeman, förespråkare, huvudman;

tygel, töm, styre, roder.

verb

anvisa, hänvisa till, referera till, anbefalla, rekommendera, handleda, vägleda, förorda, tillråda, tillstyrka, intala, övertala, övertyga, uppkalla, uppmana, uppmuntra, inskärpa, lägga på hjärtat, påminna, avisera, förmana, hjälpa på traven, bönfalla, mana på, pådriva, instruera, beordra, diktera, förständiga, befalla, ålägga, fresta, förföra, förleda, sufflera, anmoda, varna, avråda, avstyrka, tillrättavisa, förebrå;

överlägga, överväga, deliberera, rådfråga, rådföra sig, rådgöra, rådpläga, rådslå, dryfta, diskutera, konferera, konsultera, taga i betraktande, slå sina huvuden tillsamman, slå sina kloka huvuden tillsamman, väcka tanke på, avhandla, underhandla, sova på saken, bedöma, fördöma, göra gällande, beropa sig på, åberopa, åberopa sig på, kollationera, motläsa, advocera.

adjektiv, adverb

tillrådlig, rekommendabel, konsultativ, fundersam, beslutsam, diskutabel, betänklig, betänksam, tvivelaktig, omtvistlig.