Appendix:Bring/70. Avbrott

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

avbrott[redigera]

substantiv

uppehåll, paus, halt, rast, lovstund, vila, anstånd, mellanskov, anhalt, anhaltstation, stockning, strejk;

lucka, svalg, mellanrum, gap, hål, öppning, bräsch, läcka, spricka, springa, rämna, bräcka, brott, fraktur, blotta, hiatus, apostrof, cesur, tankstreck, avsats, utelämning, transumt, överhoppning, överhalkning, språng, hopp;

parentes, klammer, digression, utvikning, avvikelse, anakolut, episod, rapsodi, aforism, mellankomst, intervention, permutation, växling, omslag, förändring;

brytning, lösbrytning, söndring, skilsmässa, löslighet, lösryckning, försummelse, lappverk, brist, fel, skada, skavank, skrälle, fläck, förfall, slut.

verb

avbryta, avklippa, upphöra, pausera, stanna, strejka, stocka sig, hålla upp, hindra, uppehålla, korsa, störa, komma i vägen, lägga hinder i vägen, upplösa, inställa, dröja;

lösrycka, söndra, åtskilja, brista, skada, läcka, tappa tråden, icke höra till saken, överhoppa, överhalka, transumera;

mellankomma, träda emellan, överraska, falla i talet, inskjuta, omväxla, tura om, alternera.

adjektiv, adverb

osammanhängande, abrupt, avbruten, intermittent, diskontinuerlig, periodisk, sporadisk, rapsodisk, aforistisk, lösryckt, anakolutisk, fragmentarisk, hackig, hoppande, obeständig, ostadig, ojämn, oregelbunden, nyckfull, spasmodisk, flyktig, oberäknelig, planlös, ometodisk;

bräckt, öppen, gapande, asyndetisk, oförmedlad;

ryckvis, periodvis, språngvis, stötvis, styckevis, skovtals, från det ena till det andra, hit och dit, sönder, itu;

en och annan gång, då och då, ömsom, tillfälligtvis, ibland, stundom, understundom.