Appendix:Bring/705. Lättvindighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

lättvindighet[redigera]

substantiv

lätthet, lättböjdhet, lättfattlighet, lätthanterlighet, lätthänthet, lättretlighet, lättrördhet, lättrörlighet, lättskrämdhet, lättsmälthet, lättrogenhet, lättnad, underlättning, ledighet, böjlighet, smidighet, elasticitet, töjlighet, tänjbarhet, otvungenhet, abandong, frihet, frigörelse, befrielse, fritt spel, spelrum, räckhåll, tillträde, tillåtelse, tillåtlighet, tillgång till, permission, emancipation, lösa tyglar, adiafora, möjlighet, utförbarhet, verkställbarhet, görlighet, tillfälle, tur, medgång, medvind, ernående, uppnående;

villighet, villfarighet, medgörlighet, tillgänglighet, foglighet, eftergivenhet, undergivenhet, mjukhet, läraktighet, lydaktighet, lydnad, användbarhet, förmåga, skicklighet, handlag, kapacitet, duglighet, klarhet, tydlighet, bestämdhet, följdriktighet, konsekvens, logik, utredning, vägröjning, planering;

latmansbörda, latmansgöra, bagatell, småsak för ngn, barnlek för ngn, lindrighet, bekvämlighet, mak, maklighet, godan ro, laxativ.

verb

lätta, underlätta, hava sig lätt, gå som smort, undanröja hinder, befria, frigöra, fritaga, lösgöra, löskoppla, lösköpa, lössläppa, lossa, förlossa, lösa, förlösa, emancipera, degagera, lämna en dörr öppen, öppna väg, jämna väg, befordra, villfara, foga sig, giva efter, lyda, lyda roder, fungera väl;

klarera, klargöra, utreda, popularisera, lösa en gåta, lösa en knut, hinna, medhinna, avbörda sig, ernå, uppnå, lyckas, segla med strömmen, njuta sitt sorgfria väsen, sopa rent för egen dörr, rensopa, rättfärdiga, släta över, bemantla, mildra, lindra;

glätta, olja, smörja, laxera.

adjektiv, adverb

lätt, lättagad, lättantändlig, lättbrukad, lättböjd, lättdrucken, lättfattlig, lättfotad, lättfången, lättfärdig, lättgående, lätthanterlig, lätthänt, lättkörd, lättledd, lättläst, lättlöst, lättretlig, lättrörd, lättrörlig, lättsinnig, lättskrämd, lättskött, lättsmält, lättspelt, lättstött, lättsåld, lättsövd, lättvindig, lättvunnen, lättäten, lättrogen, lössövd, lindrig;

villig, beredvillig, foglig, lydaktig, lydig, medgörlig, mjuk, eftergiven, undergiven, läraktig, smidig, böjlig, behaglig, rörlig, talför, flytande, otvungen, legär, ledig, obesvärad, hemmastadd, husvarm, ostörd, bekväm, lugn, fri, frigjord, fritagen, emanciperad, obunden, ofjättrad, oförhindrad, oinskränkt, ohejdad, otyglad, tygellös;

elastisk, tänjbar, töjlig, glatt, len, fin, slät, jämn, smul, obehindrad, tillgänglig, tillåtlig, gångbar, görlig, möjlig, enkel, utförbar, verkställbar, praktikabel, ernåelig, uppnåelig, åtkomlig, obegränsad, ograverad, överstiglig, övervinnelig;

lätteligen, av sig själv, som en olja, som en dans, som smort, helt sonika, helt enkelt, helt simpelt, simplemang, i sitt rätta element, i beredskap, i görningen.