Appendix:Bring/729. Fullbordan

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

fullbordan[redigera]

substantiv

genomarbetning, genombakning, genomblötning, genombrott, genombrytning, genomdränkning, genomforskning, genomföring, genomglödgning, genomgräddning, genomgrävning, genomkokning, genomkylning, genompyrning, genomräkning, genomskärning, genomsökning, genomvärmning, utagering, utarbetning, utdaning, utredning, verkställighet, expediering, exekution, exekvering, absolvering, realisation, resultat, prestation, bedrift, uppfyllelse, uppgörelse, slag i saken, utfall, utgång, framkomst, slut, slutackord, slutakt, slutartikel, slutbehandling, slutdom, sluteffekt, slutfall, slutkläm, slutomdöme, slutresultat, slutsumma, avslutning, ända, ändpunkt, final, finalkadens, finalsats;

fullgiltighet, fullgodhet, fullhet, fullkomlighet, fullkomning, fullmyndighet, fullstämmighet, fullständighet, fulltalighet, fulltonighet, fullviktighet, fulländning, höjdpunkt, helspänn, kulmen, kulmination, kulminering, kronan på verket, skapelse, tillskapning, utförlighet, komplettering, felande länk;

undanstökning, överstökning, avlämning, framlämning, avveckling, boutredning, besegling, katastrof, nådestöt.

verb

fullborda, fullfölja, fullgöra, fullkomna, fullskriva, fullständiga, fullteckna, fulltyga, fullända, färdiggöra, färdigbygga, färdigsy, lägga sista handen vid, avsluta, absolvera, utagera, sluta, slutbehandla, slutdöma, genomarbeta, genombaka, genomblöta, genombryta, genombäva, genomdriva, genomdränka, genomforska, genomföra, genomglödga, genomgrädda, genomisa, genomkoka, genomkyla, genomleta, genomleva, genomluttra, genompiska, genomprygla, genompyra, genomskåda, genomsteka, genomsyra, genomtränga, genomtänka, genomvaka, genomvärma, komplettera;

verkställa, förverkliga, verkliggöra, utföra, uträtta, utverka, effektuera, realisera, sätta i verket, bringa till stånd, bringa till mognad, tillskapa, utdana, anordna, reglera, bestämma, taga steget fullt ut, framhärda, hålla ut, göra kort process, lyckas, , nå målet, ernå, uppnå, uppfylla, uppfylla ett löfte;

undangöra, undanstöka, expediera, avfärda, giva, avgöra, avlåta, överstå, överstöka, uttjäna, frambära, avlämna, framlämna, tillställa, resultera, utfalla, avlöpa, besegla.

adjektiv, adverb

fullbildad, fullbräddad, fullfjädrad, fullflugen, fullfärdig, fullgiltig, fullgod, fullgången, fullhaltig, fullklädd, fullkomlig, fullmatad, fullmogen, fullmyndig, fullmålig, fullsatt, fullstämmig, fullständig, fullsutten, fullsövd, fulltalig, fullviktig, fullvuxen, fullväxt, fulländad, fullkommen, fullärd, fullödig, gjord, fullgjord, genomarbetad, genombiten, genomblöt, genomdriven, genomfrusen, genomgod, genomgripande, genomgående, genomhederlig, genomkomponerad, genomkvick, genomlat, genompiskad, genomrolig, genomrökt, genomsnäll, genomtrött, genomusel, genomvarm, genomvåt, helstekt, färdig, mogen, durkdriven, komplett, uttömmande;

förverkligad, slutgiltig, slutlig, final, överstånden, utlupen, tilländagången, tilländalupen;

till fullo, till fyllest, fulleligen, fullkomligen, helt, slutligen, i hamn, förbi, tillända.