Appendix:Bring/745. Överordnad

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

överordnad[redigera]

substantiv

överhöghet, överhet, överhetsperson, överhuvud, statsöverhuvud, diktator, allenastyrelse, envälde, envåldshärskare, envåldsmakt, monark, monarki, landsfader, landsherre, suverän, suveränitet, majestät, majestätlighet, krönt huvud, kejsare, konung, tsar, sultan, sultanat, kalif, schah, kediv, mikado, regent, medregent;

furste, furstehus, furstekrona, fursteätt, furstendöme, fylkeskonung, kurfurste, kurfurstendöme, kurhatt, kurprins, storfurste, påve, hertig, storhertig, greve, lantgreve, markgreve, pfalzgreve, grevekrona, grevetitel, grevevärdighet, länsherre, markis, markisat, doge, dogevärdighet, borgherre, borgfru, borgfröken, prins, arvprins, kronprins, infant, ärkehertig, protektor, protektorat, potentat, riksfurste, riksföreståndare, riksgreve, rikskansler, riksmarsk, riksmarskalk, riksråd, hövding, hövdingedöme;

tetrark, satrap, satrapi, pascha, paschalikat, emir, nabob, schejk, bej, vesir, storvesir, vojvod, bojar, hospodar, kan, kanat, mandarin;

president, folkrepresentant, folkrepresentation, lagstiftare, folkombud, talman, talmansklubba, talmanskonferens, parlament, överhus, underhus, senat, senator, lord, pär, pärsdomstol, preses, ordförande, oligark, oligarki, fåmannavälde, landsting, stadsfullmäktig;

myndighet, styrelse, chef, arbetschef, avdelningschef, departementschef, makthavande, maktägande, regering, regeringsråd, ministär, premiärminister, minister, statsminister, statsråd, statsrådstaburett, taburett, taburetthunger, president, ståthållare, guvernör, landshövding, prefekt, amtman, stiftsamtman, biskop, ärkebiskop, överstepräst;

befäl, befälhavande, befälhavare, befälsperson, befälsreserv, överbefälhavare, hövitsman, kommendant, chef, fördelningschef, regementschef, souschef, fältherre, marskalk, fältmarskalk, marskalksstav, marsk, konnetabel, general, brigadchef, brigadgeneral, brigadstab, högkvarter, överste, överstelöjtnant, adjutant, major, kapten, ryttmästare, löjtnant, officer, officerare, kornett, fänrik, sergeant, korpral, korporal, tamburmajor;

amiralitet, amiral, konteramiral, viceamiral, amiralsflagga, kommendör, kommendörkapten, sekond, sekondchef, sekundchef, kaptenlöjtnant, flaggadjutant, flaggkapten, flaggman, flaggunderofficer, högbåtsman, sjökapten, skeppare, styrman;

styresman, förman, förmanskap, föreståndare, direktör, rektor, borgmästare, mär, magistrat, domare, domarbord, domared, domarregel, domstol, polismakt, polismyndighet, uppsyningsman, syndikus, syndikat, förmyndare, förmynderskap;

ledare, ledarplats, ledarroll, ledarskap, huvudperson, anförare, förstyre, principal, herradöme, herravälde, autokrat, tyrann, härskarbud, härskargåvor, härskarlater, härskarmakt, härskarord, härskarsnille, härskare, härskareroll, husbonde, husbondevälde, husbondfolk, herre, herredag, herregods, herreklass, herreman, godsherre, herrskap, storfolk, storgubbe, storkaxe, storman, pamp, mästare, ålderman, ålderspresident.

adjektiv, adverb

överhetlig, mäktig, övermäktig, högställd, konungslig, majestätisk, majestätlig, landsfaderlig, furstlig, kurfurstlig, hertiglig, grevlig, markgrevlig, pfalzgrevlig, kedivlig, påvlig, påvisk, översteprästerlig, biskoplig, ministeriell, taburetthungrig, pampig.