Appendix:Bring/750. Befrielse

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

befrielse[redigera]

substantiv

frigivning, frigörare, frigörelse, frikallelse, frikännelse, friköp, friköpning, frisägelse, befriare, befrielseverk, emancipation, lösgivning, lösgöring, lösslitning, lössläppning, utlämning, lösepenning, löseskilling, frihetsanda, frihetsbrev, frihetshjälte, frihetskamp, frihetskrig, frihetskämpe, frihetskärlek, frihetsstrid, frihetssträvande, blockadbrytare;

förlossning, förlösning, förskoning, återlösning, frälsning, absolution, förlåtelse, syndaförlåtelse, eftergift, efterskänkning, dispens, licens, ursäkt, räddning, undgående, flykt, undflykt, rymning;

ansvarsbefrielse, decharge, likvid, uppgörelse, klarering, inlösen, inlösning, kvitto, kvittens, tillstånd, koncession, oktroj, permission, hemförlovning, ledighet, avbetsling, avsadling, frånspänning, frånträde, avdankning, avmönstring, avsked, avskedstagande, avsägelse, avträdare, avträdelse, reträttplats;

avlassning, lossning, urladdning.

verb

befria, frigiva, frigöra, frikalla, frikänna, friköpa, frisäga, fritaga, lösa, lösgiva, lösgöra, löskoppla, lösslita, lössläppa, förlossa, förlösa, återlösa, frälsa, lossa, lindra, mildra, lätta, rädda, rädda sig, draga sig ur spelet, undfly, undgå, undkomma, undslippa, slingra sig undan, rymma, avdrypa, avvika, schappa, förlåta, skona, förskona, benåda, absolvera;

infria, klarera, inlösa, likvidera, kreditera, kvittera, utreda, utlämna, utväxla, öppna, upplåsa, upplåta, upprigla, utvidga, uppkorka, upplösa, koncessionera, oktrojera, permittera, hemförlova, avbetsla, avsadla, frånspänna;

undanröja, häva, upphäva, återkalla, annullera, kassera, avdanka, avmönstra, avskeda, avträda, entlediga.

adjektiv, adverb

fri, obunden, otvungen, obehindrad, lös, kvitt, ledig, undgänglig, undviklig, liberal, frisinnad, tygellös, på fri fot.