Appendix:Bring/765. Begäran

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

begäran[redigera]

substantiv

anhållan, anmodan, ansökan, ansökning, ansökningshandling, ansökningstid, ansökningsärende, petition, petitionsväg, petitionär, supplik, supplikant, hemställan, åstundan, frieri, friarbrev, friarfärd, friartankar, friarärende, giljare, giljarfärd, önskan, önskebarn, önskesats, önskning, önskningsmål, bön, böneskrift, bönesuck, bönfallan, förbön, bedjare, förebedjare, åkallan, invokation, litania, sockengång, kollekt, listlöpare, tiggeri, tiggare, tiggarbrev, tiggarfölje, tiggarkäring, tiggarlista, tiggarmunk, tiggarorden, tiggarpack, tiggarpåse, tiggarstav, bettlare, bettleri, yrkestiggeri, snyltgäst, hänvändelse, efterhängsenhet, gnat, smågnat, kält, käx, enträgenhet;

efterfrågan, rekvisition, beställning, påtingning, upptingning, beting, efterskickning, efterskrivning, eftersändning, eftersökning, eftertelefonering, eftertelegrafering, prenumeration, prenumerant, helårsprenumerant, subskription, abonnemang, abonnent, abonnentsamlare, inbjudning, invitation, invitering, prospekt, anbud, anmaning, uppmaning, anrop, upprop, uppfordran, proklamation, vädjan, värvning, röstvärvning, kallelse, kallelsebrev, kallelselista, kallelserätt, interpellation;

fordran, fordring, anfordran, påfordran, yrkan, yrkande, anspråk, anspråksfullhet, pretention, pretendent, krav, kravbrev, kravmål, björn, björnbrev, stämning, stämningsansökan, käran, kärande, kärandepart, kärandesidan, käromål, lagsökning, utsökning, utsökningsmål, utsökningslag, utsökningsbalken, appell, appellering, vädjemål;

förslag, motion, plädering, mellankomst, intervention, medling, bemedling, rekommendation, förord, underhandling, preliminärer, inlaga, anmälan, försök, spekulation;

besvärjelse, besvärjelseformel, besvärjning, besvärjningsformel, besvärjare, trollformel.

verb

begära, anhålla, äska, bedja, ombedja, utbedja, be, bönfalla, åkalla, nedkalla, nedkalla välsignelse, nedkalla förbannelse, anropa, besvärja, bestorma, ansätta, ligga åt, ligga över, tigga, bettla, gnata, smågnata, kälta, käxa, gå med håven, supplicera, petitionera, lägga in om, ansöka, anmoda, vidtala;

tinga, betinga, påtinga, upptinga, beställa, rekvirera, prenumerera, abonnera, subskribera, efterfika, efterfråga, efterforska, efterskicka, efterskriva, eftersträva, efterstå, eftersända, eftersöka, eftertelefonera, eftertelegrafera, eftertrakta, eftertrå, fria, gilja, slå för, fjäsa för, falka efter, falka på, åstunda, önska, vånna, värva, anmana, uppmana, uppfodra, kalla, påkalla, tillkalla, uppkalla, utkalla, inbjuda, invitera, anlita, tillita, vädja till, appellera, interpellera, plädera, tala för, rekommendera, förorda, föreslå, hemställa, motionera, framkomma med, underställa, underhandla, medla, bearbeta, utverka;

fordra, infordra, påfordra, utfordra, återfordra, pretendera, yrka, pocka, tillmäta sig, truga, kräva, utkräva, återkräva, björna, lagsöka, utsöka, kära, stämma, preja, snylta, snugga, snugga sig till, beskatta, betunga.

adjektiv, adverb

bönlig, fordrande, mestfordrande, minstfordrande, fordringsfull, pretentiös, anspråksfull, påflugen, enträgen, efterhängsen, gnatig, smågnatig, käxig, bönligen, för all del, för Guds skull, för ingen del.