Appendix:Bring/769. Avtal

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

avtal[redigera]

substantiv

överenskommelse, kontrakt, kontrahent, enighet, samförstånd, ackord, ackordering, bortackordering, inackordering, utackordering, ackordsarbete, avslut, paktum, engagemang, reengagemang, konvention, stipulation, entreprenad, entreprenör, förord, äktenskapsförord;

förbund, separatförbund, fördrag, traktat, traktatenlighet, traktatmässighet, allians, allianstraktat, entent, kartell, kartellbildning, liga, konkordat, fredsfördrag, fredsförening, fredsförslag, fredskongress, fredspreliminärer, fredsslut, fredstraktat, separatfred, biläggning, förlikning, uppgörelse, reglering, kompromiss, kompromissarie, underhandlare, underhandling, förhandling, negociation, negociatör, negociering, klausul, bestämmelse, bifall, godkännande, avgörande, beslut, fastställelse, stadfästelse, ratifikation, underskrift, signatur, kontrasignation, besegling, sigill, signet, sanktion, pragmatisk sanktion, författning, konstitution, diplomat, diplomati;

handel, handelsbolag, handelsfördrag, handelstraktat, köp, köpare, köpenskap, köpsedel, köpslagan, köpslagning, köpslut, köpslående, köpeavhandling, köpeavtal, köpebrev, köpehandling, köpekontrakt, köpevillkor, inrop, inropning, försäljning, säljare, försäljare, salubrev, lega, legoavtal, lejning, hyresavtal, hyreskontrakt, hyresvillkor, helpension, helpensionär, städsling, folkmarknad, förpaktning, upplåtelse, arrende, arrendekontrakt, arrendevillkor, bortarrendering, utarrendering, befraktningsavtal, befraktningsbrev, bolag, bolagsaffär, bolagshandel, bolagsordning, bolagsregler, bolagsrörelse, likvidation, agent, mäklare;

beting, påtingning, upptingning, beställning, abonnemang, abonnemangspris, abonnent, abonnentsamlare, prenumerant, prenumeration, subskribent, subskription, förskrivning, obligation, promess, revers, förbindelse, skuldförbindelse, accept, acceptant, endossemang, endossent, endossering, försäkring, brandförsäkring, kapitalförsäkring, sjöförsäkring, stöldförsäkring, ålderdomsförsäkring, livförsäkring.

verb

avtala, kontrahera, överenskomma, uppgöra, berama, ackordera, bortackordera, inackordera, utackordera, enas, slå till, gå in på, bifalla, godkänna, avsluta, engagera, reengagera, stipulera, tinga, betinga, borttinga, påtinga, upptinga, beställa, abonnera, subskribera, prenumerera, förskriva, underteckna, signera, kontrasignera, besegla, avgöra, bestämma, besluta, stadfästa, ratificera, reglera, likvidera, acceptera, reversera, förbinda sig, tillförbinda sig, endossera, handla, köpa, köpslaga, köpslå, inropa, sälja, försälja, leja, städja, städsla, hyra, förpakta, upplåta, arrendera, bortarrendera, utarrendera, befrakta, negociera, förhandla, underhandla, vidtala, mäkla, medla, pruta, bilägga, förlikas, kompromissa.

adjektiv, adverb

kontraktsenlig, kontraktsmässig, fördragsenlig, fördragsmässig, traktatenlig, traktatmässig, mellanstatlig, konstitutionell, konventionell.