Appendix:Bring/804. Fattigdom

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

fattigdom[redigera]

substantiv

armod, armodslöfte, fattigdomslöfte, medellöshet, brist, nöd, misär, betryck, knapphet, knappa omständigheter, torftighet, behov, trängande behov, pauperism, proletariat, proletär, elände, uselhet, usling, hunger, hungersnöd, svält, svältföda, svältlön, förhungring, utsvältning, skåpråtta, trasbylte, trashank, traskusk, trasmaja, trasskola, trasunge, trasvarg, palta, kyffe, näste, håla;

bettlare, bettleri, stavkarl, tiggare, tiggarbrev, tiggarfölje, tiggarkäring, tiggarlista, tiggarmunk, tiggarorden, tiggarpack, tiggarpåse, tiggarstav, tiggeri, snyltgäst, parasit, landstrykare, landsvägsriddare, lösdrivare, vagabond, slok, sloker, uteliggare;

fattigvård, medellöshetsbevis, fattigdomsbevis, fattigdomintyg, slum, slumsyster, slumverksamhet;

penningbekymmer, penningbrist, penningknipa, trångmål, kassafeber, förlägenhet, kassabrist, skuldsättning, obestånd, ovederhäftighet, insoliditet, insolvens, cession, cessionant, konkurs, bankrutt, bankruttförklaring, bankruttör, ruin, hjälplöshet, försakelse, övergivenhet, avsaknad, tarvlighet, garderobssorg, obesuttenhet.

verb

utarma, utblotta, svälta, utsvälta, hungra, förhungra, uthungra, ruinera, bankruttera, bringa till tiggarstaven, stå sig slätt, skuldsätta sig, undvara, sakna, umbära, hava det smått, hava sett bättre dagar, förfalla, tigga, bettla, falla fattigvården till last.

adjektiv, adverb

fattig, rotfattig, utfattig, arm, utarmad, påver, pank, lottlös, medellös, obemedlad, tomhänt, torftig, karg, knapp, betryckt, hjälplös, avsigkommen, avtacklad, miserabel, hjälpbehövande, hjälpsökande, ohulpen, oförsörjd, husvill, nödlidande, nödstadd, nödställd, brödlös, hungertärd, svulten, utsvulten, bragt till det yttersta, nedtryckt, eländig, usel, trasig, trasgrann, paltig, luggsliten, sliten, trådsliten, nött, trådnött, trådbar, illa medfaren, sjaskig, ruskig, tafsig, tarvlig, medtagen, ömklig, jämmerlig, erbarmlig, förnedrad, övergiven, arbetslös, beklagansvärd;

skuldsatt, ovederhäftig, insolid, obesutten, insolvent, bankrutt, cessionsmässig, konkursmässig, ruinerad;

på bar backe, ur hand i mun, utan huld och skyld, illa ute, illa däran, i knipa, på kneken, under isen, illa, slätt.