Appendix:Bring/821. Känsla

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

känslofullhet, känsloförmåga, känsloglöd, känsloliv, känslomänniska, känslopjunk, känslosamhet, känslostämning, känslosvall, känsloutbrott, känslovåg, känslovärld, affekt, affektion, affektionsvärde, sensation, sensibilitet, sensitiva, intryck, impression, impressionism, impressionist, sinnesstämning, sinnesfrid, sinnesförvirring, sinnesintryck, sinneslugn, sinnesoro, sinnesro, sinnesrus, sinnesrörelse, sinnesskakning, sinnesslöhet, sinnestillstånd, sinnesyra, själstillstånd, själsfrände, själsfrändskap, själsförvant, själsförvantskap, själskval, själslidande, själsliv, själssjukdom, själsspänning, själsångest, förnimmelse, förnimmelseakt, förnimmelseförmåga, lust, lustkänsla, olust, olustighet, olustkänsla;

sympati, kärlek, kärlighet, kärleksfullhet, kärleksglöd, kärleksgriller, kärlekskval, kärlekslåga, kärleksrus, tillgivenhet, värme, innerlighet, gemensamhetskänsla, samkänsla, deltagande, medkänsla, medlidande, medlidsamhet, medömkan, medömksamhet, varkunnsamhet, ömkan, rörelse, hjärtlighet, hjärtnupenhet, hjärtunge, hjärtegodhet, hjärteklämma, hjärtetjuv, hjärtevän;

antipati, motvilja, vedervilja, avsky, vidrighet, hat, hatfullhet, missnöje, missnöjdhet, harm, harmsenhet, retlighet, förargelse, förbittring, förgrymmelse, förtret, stränghet, skärpa, vrede, vredesmod, vredesutbrott;

glädje, glädjerus, glädjerop, glädjetår, glädjeyra, fröjd, fröjdebetygelse, fröjderop, fröjdesprång, förtjusning, förtjusningsfeber, förtjusare, gladlynthet, glättighet, belåtenhet, tillfredsställelse, hänförelse, hänryckning, extas, exaltation, entusiasm, entusiast, svärmare, svärmeri, outsäglighet, hjärtefröjd, hjärtesak;

sorg, sorgsenhet, ledsnad, nedstämdhet, nedstämning, missmod, missmodighet, bedrövelse, förtvivlan, beklämdhet, beklämning, vånda, gråt, gråtmildhet, tår, tåreflod, tåreflöde, tårekälla, dysterhet, verop, tandagnisslan, lidande, smärta, prövning, hjärtekval, hjärtesorg, hjärtesår, skam, skamsenhet, självförakt, självplågare, självplågeri;

lidelse, lidelsefullhet, eld och lågor, patos, nit, nitälskan, schwung, verv, eldfängdhet, eldighet, iver, ivrighet, förivran, förivring, glöd, passion, sinnlighet, yra, yrhet, hetta, hets, hetsighet, upphetsning, häftighet, våldsamhet, vildhet, raseri, fanatism, fanatiker, jäsning i sinnena, spänning, oro, orolighet, orosanda;

uppskakning, uppskrämning, uppståndelse, bestörtning, alteration, skrämsel, skräck, bävan, förfäran, rädsla, ångest, fruktan, ängslan, ängslighet, hjärtklappning, hjärtängslan, rysning, skälvning, darrning, flämtning, ilning, ryck, ryckning, svallning, anfall, raptus, nervattack, paroxysm, torgskräck, agorafobi, förvirring, virrighet, redlöshet, fläng, fjäsk, tankspriddhet, besinningslöshet, ombytlighet, omkastning, omslag;

tålamod, tålamodsprov, tålamodspåse, tålighet, tålmodighet, tålsamhet, sans, sansning, besinning, besinningsfullhet, tolerans, fördragsamhet, förnöjsamhet, dräglighet, undergivenhet, resignation, blygsamhet, blyghet, blygsel, blygselrodnad, förlägenhet;

längtan, trängtan, trånad, fantasikraft, fantasiliv, tankespel, inspiration, salvelse, andakt, andäktighet, högtidlighet, allvar;

självbehag, självbelåtenhet, självförgudning, självförtroende, självförtröstan, självkänsla, självkärlek, självmedvetande, självrättfärdighet, självtillit, självtillräcklighet, självsvåld, hjärtlöshet.

verb

känna, förnimma, erfara, pröva på, gripa, slå an, anslå, genomströmma, bäva, genombäva, influera, elektrisera, röra, värma, liva, besjäla, upptända, elda, uppelda, hänföra, hänrycka, entusiasmera, översvalla, glöda, förtjusa, förtrolla, berusa, inspirera, fantisera, drömma, svärma, älska, nitälska, längta, trängta, tråna, sympatisera, förnöja, tillfredsställa, glädjas, fröjdas;

reta, förarga, förbittra, förtreta, hetsa, upphetsa, förgrymmas, förgrymma sig, vredgas, harmas, fatta eld, ivra, förivras, förivra sig, fanatisera, hata, avsky, skära tänder, smärta, såra, fördystra, plågas, våndas, lida, sörja, gråta, storgråta, skämmas, blygas;

uppskaka, uppskrämma, oroa, alterera, frukta, ängsla, ängslas, rädas, rysa, skälva, darra, flåsa, flämta, haja till, kläcka till, rycka till, studsa, svindla, svartna för ögonen, ringa för öronen, blekna, rodna, skifta färg, kippa efter andan, tappa huvudet, kasta om, slå om;

sansa sig, besinna sig, tåla, fördraga, uthärda, undergå, utstå, resignera, tolerera, deltaga, varkunna sig, ömka, ömka sig.

adjektiv, adverb

känslofull, känslorik, känslosam, känslig, sensibel, rörd, lättrörd, varm, varmhjärtad, sympatisk, livlig, mottaglig, innerlig, överströmmande, översvallande, överväldigande, svärmisk, extatisk, exalterad, längtansfull, trånadsfull, trånfull, osäglig, outsäglig, gripande, gripen, djup, genomgripande, outplånlig, oförgätlig, oförglömlig, slående, träffande, rörande, anslående, tilltalande, medryckande, bedårande, uppskakande, uppslitande, uppslukande, själfull, själsskakande, spännande, spänd, tagen, slagen, fantasirik, fantastisk, patetisk, entusiastisk, stormande, besjälad, besjälad av, genomandad av, eldig, ivrig, nitisk, kär, kärleksfull, kärlig, hjärtgripande, hjärtinnerlig, hjärtnupen, hjärtrörande, hjärtskakande, hjärtskärande, hjärtslitande, hjärtstyrkande, hjärtstärkande, hjärtegod, hjärtevarm, hjärtevinnande, glädjedrucken, glädjefull, glädjerik, glad, hjärteglad, fröjdefull, fröjderik, gladlynt, glättig, förtjust, överförtjust, nöjd, förnöjd, belåten;

het, hetsig, eldfängd, feberaktig, yr, yrande, häftig, våldsam, sinnlig, sensualistisk, sensuell, vällustig, lidelsefull, passionerad, fanatisk, retlig, skarp, bitande, förbittrad, vred, vredgad, vredsint, rasande, topp rasande, topp tunnor rasande, förgrymmad, harmfull, harmsen, vild, förarglig, förtretlig, vidrig, motbjudande, antipatisk;

sorgsen, nedstämd, olustig, missmodig, missnöjd, dyster, ledsen, beklämd, orolig, bedrövad, gråtfärdig, gråtmild, gråtögd, tårdränkt, tåredrucken, tårfull, tårfylld, tårögd, smärtsam, stickande, lidande, förtvivlad, ängslig, bestört, ångestfull, hjärtskrämd, hjärtängslig, hysterisk, altererad, bävande, skälvande, virrig, andlös, redlös, förvirrad, besinningslös, rädd, räddhågad, åskrädd, förlägen, skamsen;

sansad, besinningsfull, förnöjsam, blyg, blygsam, försynt, modest, fordringslös, anspråkslös, tolerant, fördragsam, tålig, tålmodig, tålsam, dräglig, uthärdlig, tårlös, undergiven, resignerad, medlidsam, medömksam, varkunsam, smärtstillande, hängiven, tillgiven;

allvarlig, allvarsam, sträng, högtidlig, salvelsefull, andäktig, andaktsfull;

självbehaglig, självbelåten, självförgudande, självförnöjd, självgod, självkär, självmedveten, självrättfärdig, självsvåldig, självtillräcklig, självvillig;

innerligen, till mods, i vredesmod, till freds, med liv och själ, över öronen.