Appendix:Bring/865. Åtrå

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

önskan, önskebarn, önskemål, önskesats, önskning, önskningsmål, önskvärdhet, begär, begäran, begärelse, begärförmåga, begärlighet, åstundan, åhåga, håg, lust, böjelse, traktan, diktan och traktan, trängtan, längtan, hemlängtan, trånad, trånsjuka, angelägenhet om, månhet, strävan, strävande, lycksökare, lycksökeri, taburetthunger, äregirighet, ärelystnad, ambition, ambitionssak, aspirant, ansökning, sökande, petition, petitionsväg, petitionär;

intresse, benägenhet, fallenhet, viljeriktning, tendens, drift, instinkt, dragning, dragningskraft, smak, smakriktning, tycke, tyckesak, vurm, vurmeri, vurmighet, libhaber, libhaberi, samlare, samlarflit, samlarvurm, käpphäst, mani, nit, nitiskhet, nitälskan, iver, ivran, ivrare, ivrighet, eggelse, sporre, fingerklåda, skrivklåda, klåfingrighet, nyck, hugskott, tyckmyckenhet, partiskhet, fördom, fördomsfullhet;

passion, lidelse, lidelsefullhet, fascination, tillbedjan, tillbedjare, avgud, avguderi, idol, idolatri, kärlek, förkärlek, kärleksdryck, kärleksförbindelse, kärleksförklaring, kärlekshandel, kärlekshistoria, kärlekslåga, kärleksnarr, kärleksrus, kärleksäventyr, rendevu, kärlighet, inklination, inklinationsparti, inklinationsvals, friare, friarbrev, friarfot, friarfärd, friargåva, friartankar, friarärende, giljare, giljarfärd, välbehag, tillgivenhet, ömhet, ömhetsbetygelse, ömhjärtenhet, ömsinthet, medkänsla, deltagande, sympati, hjärtefröjd, drömd lycka, luftslott, drömliv;

lystnad, njutningslystnad, lystenhet, vällust, vällusting, sinnlighet, köttslighet, brånad, brunst, brunsttid, löpskhet, löptid, förförare, förförelse, förförelsekonst, förföringskonst, lockelse, lockelsemedel, lockbete, lockfågel, lockmat, lockmedel, lockning, frestare, frestelse, retelse, retmedel, anfäktelse, frossare, frosseri, ingen kostföraktare, glupskhet, storätare, ätsjuka, drinkare, supare, suput, fyllbult, fyllhund, fyllkaja, fylleri, fyllerigalenskap, dipsomani;

fikenhet, snikenhet, girigbuk, girighet, snålhet, snåljåp, snålvarg, rofferi, prejeri, rovgirighet, rovlystnad, kleptoman, kleptomani;

behov, behövlighet, nödtorft, nödvändighet, nödvändighetsartikel, nödvändighetsvara, hunger, hungersnöd, varghunger, sugning, matlust, aptit, aptitlighet, aptitsup, strykande aptit, törst, tantaluskval.

verb

åtrå, trå efter, önska, åstunda, eftertrakta, eftersträva, efterstå, fiska efter, gripa efter, snappa efter, trakta efter, sukta efter, slicka sig om munnen efter, tråna, längta, trängta, vånna, smäkta, vurma, söka, fria, gilja, begära, förgapa sig i, förse sig på, älska, tillbedja, avguda, inklinera, tycka om, bry sig om, sympatisera, föredraga, deltaga, ömma;

locka, fresta, fascinera, draga, egga, sporra, förföra, anfäkta, lägga ut krokar för, tillnarra sig, tillocka sig, komma åt, hungra, törsta, vattnas i munnen, frossa, njuta, sluka;

ivra, nitälska, tendera, intressera sig, aspirera, petitionera, taga parti för, snika, snikas, snålas, samla, roffa, preja, suga, utsuga.

adjektiv, adverb

begärlig efter, begiven på, angelägen, angelägen om, längtansfull, trånadsfull, trånfull, trånmatt, trånsjuk, passionerad, lidelsefull, förälskad, kär, kärleksdrucken, kärleksfull, kärlekskrank, kärleksrik, kärlig, smäktande, avgudisk, eftersträvansvärd, önsklig, önskvärd, tillbedjansvärd, sympatisk, ömhjärtad, ömsint, hjärtinnerlig, tillgiven, deltagande, intresseväckande, smakfull;

lysten, njutningslysten, vällustig, köttslig, sinnlig, förförisk, lockande, begärlig, brunstig, löpsk, glupsk, glupande, omåttlig, omättlig, aptitlig, aptitretande, läcker, smaklig, fiken, sniken, rovlysten, girig, snål, mån om, fingerklådig, klåfingrig;

äregirig, ärelysten, ambitiös, taburetthungrig, ivrig, pickhågad, vurmig, nitfull, nitälskande, partisk, tendentiös, fördomsfull, nyckfull, tyckmycken, fallen för, benägen för, instinktiv, instinktlik, instinktmässig;

nödig, nödvändig, behövlig, behövande, oumbärlig, nödtorftig, otillfredsställd, hungrig, hungertärd, sugen, sugande, törstig, törstsläckande, osläcklig, tantalisk;

önskningsvis, kärligen, till viljes, nödvändigtvis, nödtorfteligen, i behövande omständigheter, eja vore vi där.