Appendix:Bring/878. Högmod

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

högmod[redigera]

substantiv

högfärd, högfärdsdjävul, högfärdstanke, högdragenhet, sturskhet, dryghet, uppblåsthet, arrogans, övermod, stormodighet, nackstyvhet, dumdryghet, bonddryghet, bondhögfärd, näsan i vädret, oblyghet, morskhet, nosighet, viktighet, anspråksfullhet, pretention, inbilskhet, självbehag, självbelåtenhet, självberöm, självförgudning, självförtroende, självförtröstan, självklokhet, självkärlek, självkänsla, självrådighet, självrättfärdighet, självtillräcklighet, skrodör, skryt, skinn på näsan;

stolthet, bördshögfärd, andryghet, anstolthet, ståt, ståtlighet, prål, prålsjuka, härskarlater, härsklystnad, storhetsmani, storhetsvansinne.

verb

högmodas, högfärdas, yvas, sturskas, hovera sig, brösta sig, taga sig ton, taga sig är, sätta sig på sina höga hästar, upphäva sig till, stoltsera, prima, prima sig, morska sig, se ned på, taga sig höga tankar, tillmäta sig, icke sätta sitt ljus under en skäppa, skrodera, skryta, ståta, pråla, svassa, lysa med lånta fjädrar.

adjektiv, adverb

högdragen, högfärdig, högfärdsgalen, högmodig, högtravande, uppblåst, arrogant, dryg, dumdryg, stursk, bonddryg, bondhögfärdig, penningdryg, nackhög, nackstyv, styvnackad, krävstinn, stram, spansk, yverboren, stormodig, övermodig, morsk, nosig, oblyg, kavat, självbehaglig, självbelåten, självförgudande, självförnöjd, självklok, självkär, självrådig, självrättfärdig, självtillräcklig, inbilsk, skrytsam, viktig, förnumstig, välvis;

stolt, bördsstolt, stolts, adelsstolt, adelsdryg, förnäm, anspråksfull, pretentiös, ståtlig, svassande, prålig, prålsjuk, myndig, härsklysten, befallande, föraktfull.