Appendix:Bring/893. Osällskaplighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

osällskaplighet[redigera]

substantiv

enstöring, enstörighet, ensling, enslighet, ensamhet, isolering, otillgänglighet, tillbakadragenhet, världsförakt, mänskofiende, mänskofruktan, mänskohatare, mänskoskygghet, misantrop, misantropi, skygghet, folkskygghet, ogästvänlighet, avskildhet, butterhet, kylighet, tystlåtenhet, tigare, undangömdhet, gömsle, avkrok, vrå, tillflyktsort, skymundan, stugsittare, stuggris, hemmasittare, innesittare, kammarliv, kammarlärd, kammarlärdom, hemsjuka, hemkärlek, huslighet, privatliv, tillbakaträdande, avsked, avgång, avsägelse, frånträde, indragenhet, indragning, indragningsstat;

kloster, klosterbroder, klosterfolk, klosterjungfru, klosterliv, klostersyster, munk, munkcell, munkhätta, munkkåpa, munklöfte, munkorden, nunna, nunnedok, cell, eremit, eremitliv, fakir, celibat, celibatliv, celibatär, kvinnohatare, ungkarl, löshäst, jungfrustånd, hemlöshet, främling, främlingskap, hittebarn, lösdrivare, löskekarl, ödslighet, övergivenhet, vildmark, folkbrist, folkminskning, folktomhet, ödemark, hed, öken, öcken;

utstötning, uteslutning, utvotering, relegation, förskjutning, fördrivning, förvisning, förvisningsort, landsflykt, landsförvisning, biltoghet, proskription, exil, akt, aktförklaring, fredlöshet, bann, bannbulla, bannlysning, bannlysningsbulla, bannstråle, exkommunikation, bojkott, bojkottning, skilsmässa.

verb

avskilja sig, isolera, gömma sig undan, draga sig tillbaka, träda tillbaka, stänga in sig, stänga sig inne, leva i det fördolda, tiga, avgå, frånträda, avsäga sig, undvika, draga sig för, vända ryggen, övergiva, repellera, bortstöta, utstöta, utesluta, förskjuta, förkasta, utvotera, relegera, fördriva, förvisa, landsförvisa, proskribera, bannlysa, exkommunicera, förklara i akt, bojkotta, föröda, ödelägga.

adjektiv, adverb

osällskaplig, enstörig, enslig, allena, mol allena, ensam, mol ensam, otillgänglig, tillbakadragen, skygg, retiré, omeddelsam, tystlåten, frånstötande, trumpen, butter, ovänlig, ogästvänlig, världsföraktande, eremitisk, folkskygg, folkilsken, folkond, folkrädd, misantropisk, mänskofientlig, mänskoskygg, kylig, kallsinnig, utanförstående, främmande;

undangömd, obemärkt, dold, indragen, obesökt, hemmasittande, hemsjuk, övergiven, lämnad åt sig själv, ogift, hemlös, husvill, glädjefattig, glädjelös, ödslig, öde, obebodd, folktom;

ovälkommen, skydd, avskydd, fredlös, biltog, fågelfri, utan huld och skyld, avsides.